ค่าบริการหมวดทีวี เครื่องเสียง เกมส์ และคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบอัตราค่าซ่อม (Service Labour Charge)

หมวดสินค้า

รายละเอียด

ค่าแรง (บาท)*

ทีวีทีวี แอลซีดี 19" - 39"700.-
ทีวี แอลซีดี 40"900.-
ทีวี แอลซีดี 41" - 45"1,100.-
ทีวี แอลซีดี 46" - 49"1,300.-
ทีวี แอลซีดี 50" - 55"1,500.-
ทีวี แอลซีดี 56" ขึ้นไป1,800.-
ทีวีจอแก้ว 14" - 20"400.-
ทีวีจอแก้ว 21"- 24"500.-
ทีวีจอแก้ว 25" - 28"600.-
ทีวจอแก้ว 29" - 33"700.-
ทีวีจอแก้ว 34" ขึ้นไป800.-
โปรเจคชั่นทีวี1,200.-
เครื่องเล่นวิดีโอเครื่องเล่นวิดีโอเทป300.-
เครื่องเล่นวิดีโอซีดี300.-
เครื่องเล่นดีวีดี400.-
เครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์700.-
เครื่องเสียงเครื่องเสียงไฮไฟ600.-
เครื่องเสียงชุดโฮมเธียเตอร์700.-
วิทยุกระเป๋าหิ้ว400.-
วอล์คแมน แบบเทป300.-
วอล์คแมน แบบดิสก์300.-
วอล์คแมน MP3 / MP4500.-
เครื่องเสียงติดรถยนต์เครื่องเสียงติดรถยนต์600.-
เครื่องเล่นดีวีดีติดรถยนต์600.-
ทีวีติดรถยนต์, Media Receiver ติดรถยนต์700.-
เกมส์เครื่องเล่นเพลย์สเตชั่น400.-
ผลิตภัณฑ์ไอทีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค1,000.-

หมายเหตุ

 1. ค่าแรงตรวจเช็คเบื้องต้นสำหรับเครื่องที่ลูกค้าไม่ต้องการซ่อม (รวมทั้งบริการซ่อมทีวีที่บ้าน) ยกเว้นเครื่องในประกัน
     100 บาท สำหรับ สินค้าคอมซูมเมอร์
     300 บาท สำหรับ สินค้าบรอดคาสท์และโปรเฟสชั่นแนล
 2. ค่ารถสำหรับบริการซ่อมทีวีที่บ้าน (ทั้งเครื่องที่อยู่ในประกัน และนอกประกัน)
     300 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร
     500 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในเขตปริมณฑล
     4 บาท/กิโลเมตร สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด
*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาค่าอะไหล่