หมายเลข ID หัวข้อ : 00200911 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2018

ประกาศเกี่ยวกับชุดแบตเตอรี่ลอกเลียนแบบ Sony แบบชาร์จได้ "NP-FZ100"

  Sony ยืนยันว่ามีชุดแบตเตอรี่ลอกเลียนแบบ Sony แบบชาร์จได้ “NP-FZ100” กำลังวางจำหน่าย ซึ่งมีโลโก้ Sony และดูคล้ายคลึงกับแบตเตอรี่ของแท้

  ได้รับการยืนยันแล้วว่าเมื่อติดตั้งแบตเตอรี่ลอกเลียนแบบและใช้งานกับกล้อง แบตเตอรี่ลอกเลียนแบบอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่นไม่สามารถเปิดการทำงานของกล้อง และกล้องปิดการทำงานโดยตัวเอง ทำให้ข้อมูลไม่ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันว่าแบตเตอรี่ลอกเลียนแบบมีความจุของแบตเตอรี่ที่ต่ำ เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ของแท้ที่จัดจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่าย หากใช้แบตเตอรี่ลอกเลียนแบบอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือการระเบิดของแบตเตอรี่

  ด้วยเหตุนี้เราจึงขอแนะนำให้ท่านระมัดระวังในการซื้อชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ของ Sony ซึ่งรวมถึง NP-FZ100 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้ซื้อแบตเตอรี่ลอกเลียนแบบ

  Sony ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการใช้ชุดแบตเตอรี่ลอกเลียนแบบ แบบชาร์จได้ นอกจากนี้โปรดทราบว่า Sony จะไม่แลกเปลี่ยนสินค้าลอกเลียนแบบใดๆ หรือ ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

  Sony ขอแนะนำให้ระมัดระวังเกี่ยวกับชุดแบตเตอรี่ลอกเลียนแบบ แบบชาร์จได้ และขอแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านซื้อและใช้ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ของแท้จาก Sony เท่านั้น

  โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ