หมายเลข ID หัวข้อ : 00296538 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/02/2024พิมพ์

คู่มือการแก้ปัญหากล้อง

  โปรดเลือกหัวข้อด้านล่างสำหรับช่วยเหลือการแก้ปัญหาสำหรับกล้องของท่าน

  หัวข้อแบตเตอรี่ (Battery)

  • คำถามที่พบบ่อยสำหรับแบตเตอรี่ของกล้อง
  • ไม่สามารถเปิดเครื่องได้เมื่อใส่แบตเตอรี่เข้าไปในกล้อง

  • ฝาปิดแบตเตอรี่ของกล้องเสียหายหรือแตกหัก


  หัวข้อ Creators’ App

  • การเปลี่ยนจาก Imaging Edge Mobile ไปเป็น Creators' App

  • คำถามที่พบบ่อย

  หัวข้อเคล็ดลับการถ่ายภาพ

  หัวข้อการสตรีม USB & HDMI

   หมายเหตุ: ไม่ได้มีกล้องครบทุกรุ่นที่รองรับคุณสมบัติการสตรีมมิ่ง USB (USB Streaming) ตรวจดูคู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) กล้องของท่านเพื่อดูว่ามีการสตรีมมิ่ง USB (USB Streaming) สำหรับรุ่นของท่านหรือไม่

  • อะไรคือความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ Imaging Edge Webcam และฟังก์ชันการสตรีมมิ่ง USB ?
  • การเคลื่อนไหวในวีดีโอไม่ราบรื่น

  • ในระหว่างการใช้งาน วีดีโอตัดไปทันที กล้องร้อนเกินกว่าที่จะจับได้

  • วิธีการใช้กล้อง Alpha หรือ DSC ของท่านเป็นเว็บแคมเพื่อการสตรีมสดด้วยฟังก์ชันสตรีมมิ่ง USB
  • วิธีการใช้กล้อง Sony เป็นเว็บแคม (Webcam) ด้วยซอฟต์แวร์ Imaging Edge Webcam
  • วิธีการใช้กล้อง Alpha หรือ DSC ของท่านทำการ สตรีมสดโดยใช้พอร์ต HDMI

  ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์การสนับสนุนของ Sony

  ท่านสามารถหาคำถามที่พบบ่อยเพื่อช่วยให้ท่านเริ่มต้นกับ กล้อง Sony α (Alpha) ได้ที่นี่

  สำหรับข้อมูลการรับประกัน กรุณาเลือกประเทศ / พื้นที่จาก หน้าข้อมูลการรับประกัน

  ถ้าหากกล้องของท่านมีปัญหาด้านล่าง กรุณาปรึกษากับ ศูนย์บริการ Sony ที่ได้รับการแต่งตั้ง ที่ใกล้ท่านที่สุด

  1. ความเสียหายทางกายภาพ (เช่น ความเสียหายจากของเหลว การใช้งานไม่ถูกต้อง ปุ่ม/ลูกปิดเลือกเสียหาย ฯลฯ)
  2. ตัวเซนเซอร์เสียหาย
  3. จอ LCD เสียหาย

  หมายเหตุ: ความเสียหายทางกายภาพจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันแบบมาตรฐาน