หมายเลข ID หัวข้อ : 00112389 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2024พิมพ์

กล้องไม่รู้จักการ์ดหน่วยความจำ และมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้
  • ขั้นตอนการเปิดและปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำของกล้องจะแตกต่างกันตามรุ่นเครื่อง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) รุ่นกล้องของท่าน

  การแก้ปัญหา

  การ์ดหน่วยความจำอาจจะไม่ได้รับการรองรับถ้าหากการ์ดนั้นไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำในกล้องของท่าน ข้อความแสดงความผิดพลาดใด ๆ ต่อไปนี้อาจจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ของกล้องเมื่อการ์ดหน่วยความจำไม่ได้รับการรองรับ

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและการแก้ปัญหา

  ไอคอน / ข้อความแสดงข้อผิดพลาดสาเหตุที่เป็นไปได้และขั้นตอนการแก้ปัญหา
  ไอคอน (คำเตือน) / ไอคอน (ความผิดปกติ)
  • มีบางอย่างผิดปกติกับการ์ดหน่วยความจำ กรุณาเปลี่ยนด้วยการ์ดหน่วยความจำอันอื่น
  ไม่สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำได้ จะฟอร์แมทหรือไม่ ?
  • การ์ดหน่วยความจำนี้ถูกฟอร์แมทด้วยคอมพิวเตอร์ และรูปแบบไฟล์มีการแก้ไขไป กรุณาเลือกที่ เลือก (Enter) และจากนั้นฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำใหม่ ท่านสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำนั้นได้อีกครั้ง แต่ข้อมูลก่อนหน้าทั้งหมดที่มีอยู่ในการ์ดหน่วยความจำนั้นจะถูกลบหายไป อาจจะใช้เวลาบ้างในการฟอร์แมทให้เสร็จสิ้น ถ้าหากยังมีข้อความนี้ปรากฏอยู่อีก กรุณาเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำใหม่
  ข้อผิดพลาดการ์ดหน่วยความจำ
  • เสียบการ์ดหน่วยความจำที่เข้ากันไม่ได้เข้าไป ถ้าต้องการตรวจดูความเข้ากันได้ของการ์ดหน่วยความจำ Memory Stick และการ์ด SD กับกล้อง และกล้องบันทึกวิดีโอ Sony กรุณาอ้างอิงกับ หน้าข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริม ของเรา
  • การฟอร์แมทล้มเหลว กรุณาทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้นอีกครั้ง
  ไม่สามารถอ่านการ์ดหน่วยความจำได้ กรุณาเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปใหม่
  • เสียบการ์ดหน่วยความจำที่เข้ากันไม่ได้เข้าไป ถ้าต้องการตรวจดูความเข้ากันได้ของการ์ดหน่วยความจำ Memory Stick และการ์ด SD กับกล้อง และกล้องบันทึกวิดีโอ Sony กรุณาอ้างอิงกับ หน้าข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริม ของเรา
  • การ์ดหน่วยความจำนั้นเสียหาย
  • ส่วนที่เป็นช่องเสียบ (Terminal) ของการ์ดหน่วยความจำสกปรก ถ้าหากช่องเสียบ (Terminal) ของการ์ดหน่วยความจำสกปรก อาจจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อที่หลุดหลวม และกล้องบันทึกภาพวิดีโออาจจะไม่สามารถรองรับการ์ดหน่วยความจำนั้นได้อย่างถูกต้อง ทำความสะอาดช่องเสียบ (Terminal) ด้วยผ้าที่แห้ง หรือก้านสำลี และจากนั้นให้เสียบการ์ดหน่วยความจำนั้นเข้าไปใหม่
  การ์ดหน่วยความจำถูกล็อคไว้
  • ท่านกำลังใช้การ์ดหน่วยความจำที่มีสวิตช์ป้องกันการเขียนทับ หรือสวิตช์ป้องกันการลงที่มีการตั้งไว้ที่ตำแหน่งล็อก (Lock) ตั้งค่าสวิตช์ไปที่ตำแหน่งบันทึก นำการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง และขยับแท็บล็อกไปที่ตำแหน่งปลดล็อก (Unlock)
   รูปภาพแสดง A (ตำแหน่งของแท็บล็อก (Lock Tab))
   A: แท็บล็อค (Lock Tab)
  การ์ดหน่วยความจำนี้อาจจะไม่สามารถบันทึก และเล่นตามปกติได้
  ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์เพิ่มได้
  • โฟลเดอร์หนึ่งในการ์ดหน่วยความจำจะมีสามหลักแรกเป็น 999 ท่านไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใด ๆ เพิ่มในกล้องนี้ได้
  กรุณาเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปใหม่
  • เสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปใหม่สองสามครั้ง ถ้าหากตัวแสดงสถานะกะพริบต่อเนื่องแม้จะหลังการเสียบเข้าไปใหม่ การ์ดหน่วยความจำนั้นอาจจะเสียหายได้ ลองใช้การ์ดหน่วยความจำอันอื่น
  ไม่สามารถรองรับการ์ดหน่วยความจำนี้ได้ ฟอร์แมทและใช้งานดูอีกครั้ง
  • ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ โปรดทราบว่าเมื่อท่านฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ ภาพยนตร์และภาพถ่ายทั้งหมดจะถูกลบหายไป
  ถึงจำนวนภาพนิ่งสูงสุดของโฟลเดอร์แล้ว ไม่สามารถบันทึกภาพนิ่งได้
  • ท่านไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์เกิน 999MSDCF ได้ ท่านไม่สามารถสร้างหรือลบ โฟลเดอร์ที่สร้างไว้โดยใช้ผลิตภัณฑ์นี้
  • ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ หรือลบโฟลเดอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ของท่าน

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติม:

  ตรวจเช็คดูว่าไม่ได้เสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปผิดทิศทาง หรือใส่เข้าไปเอียง ตรวจเช็คดูว่ามีสิ่งใดผิดปกติกับการ์ดหน่วยความจำนั้นหรือไม่ ตรวจดูว่าการ์ดหน่วยความจำอันอื่นได้รับการรองรับหรือไม่ สำหรับข้อความแสดงความผิดพลาด กรุณาตรวจเช็คกับต่อไปนี้