รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • WF-1000X
 • WF-SP700N

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • ปรับปรุงเสถียรภาพในระหว่างที่ใช้ การตั้งค่าออดิโอของ Advanced Audio Coding (AAC)
 • ยกระดับคุณสมบัติความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ระบบ
 • ปรับปรุง ประสิทธิภาพโดยรวมของหูฟัง

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

WF-1000X

 • เพิ่มการรองรับสำหรับ Amazon Alexa
  หมายเหตุ:
  เพื่อที่จะใช้ Amazon Alexa กับเครื่องนี้ ท่านจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" เวอร์ชัน 5.0.0 หรือที่ใหม่กว่า
 • ปรับแต่งหูฟังให้เหมาะสมที่สุดกับ Google Assistant
 • อัปเดตเบื้องต้นสำหรับการรองรับ Google Assistant
 • การปรับปรุงฟังก์ชันอื่น ๆ
 • ปรับปรุงเสถียรภาพของการเชื่อมต่อ และลดการกระโดดของเสียง
 • WF-1000X จะไม่มีการปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติอีก เมื่อท่านเปลี่ยนแปลง "Sound Quality Mode" โดยใช้แอปปลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" ในอุปกรณ์ iOS

WF-SP700N

 • เพิ่มการรองรับสำหรับ Amazon Alexa
  หมายเหตุ:
  เพื่อที่จะใช้ Amazon Alexa กับเครื่องนี้ ท่านจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" เวอร์ชัน 5.0.0 หรือที่ใหม่กว่า
 • ปรับแต่งหูฟังให้เหมาะสมที่สุดกับ Google Assistant

ข้อสำคัญ:
การติดตั้งเฟิร์มแวร์นี้ จะทำให้ท่านสามารถใช้หูฟังของท่านทำงานกับฟังก์ชัน Google Assist ได้
ฟังก์ชัน Google Assist นี้จะเปิดให้ใช้งานได้จาก Google ในปี 2561 การเปิดใช้งานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประเทศของท่าน

หมายเหตุ: Google และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • อุปกรณ์ Android (V5.0 หรือที่ใหม่กว่า) หรืออุปกรณ์ iOS (iOS 11.0 หรือที่ใหม่กว่า)
 • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • จะต้องมีการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect “ ไว้
 • หูฟังจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ 4.5.2 สำหรับ WF-1000X / WF-SP700N

เวอร์ชันของไฟล์

 • Version 4.5.2

ออกเมื่อวันที่

 • 28-05-2020

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ถ้าหากเฟิร์มแวร์ของ WF-1000X / WF-SP700N ของท่านเป็นเวอร์ชัน "4.5.2" หรือที่สูงกว่า ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตนี้อีก
ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชันใด:

 1. เปิดแอปพลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อเครื่อง WF-1000X / WF-SP700N ของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect"
 3. แตะที่จุดสามจุด (ปุ่มเมนู) ที่มุมขวาบน
 4. เลือกที่เวอร์ชันของอุปกรณ์ของท่านที่แสดงอยู่ในเมนู รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น
 5. ตรวจสอบดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของ WF-1000X/WF-SP700N

ข้อสังเกตที่สำคัญ

ห้าม "ใส่ตัวเครื่องหลักเข้าไปในเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ " หรือ "ปิดเพาเวอร์" ในระหว่างการดาวน์โหลด/โอนถ่ายข้อมูล/อัปเดต ไม่เช่นนั้นตัวหูฟังอาจจะเกิดความไม่เสถียรขึ้นได้

ห้าม ทำการอัปเดตในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่มีความสม่ำเสมอ เช่น:
- ในรถไฟ/ในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi มีความคับคั่ง
- บริเวณที่อยู่ใกล้ไมโครเวฟ โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz

ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งสอง (อุปกรณ์ Android/iOS และ WF-1000X / WF-SP700N) มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว

ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ ทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ ที่สวมใส่ได้ หรือนาฬิกาสมาร์ท จากอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน ก่อนที่จะทำการอัปเดตนี้

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเกรด

 • เมื่อทำการอัปเดตแล้ว เฟิร์มแวร์นี้ไม่สามารถจะกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก
 • ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที สำหรับ อุปกรณ์ Android/iOS (ขนาด ไฟล์ของ WF-1000X/WF-SP700N จะประมาณ 2.2 MB)
  สำหรับอุปกรณ์ iOS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปิดฟังก์ชัน “Google Assistant” ไว้แล้วก่อนทำการอัปเดตนี้ ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าในการทำให้เสร็จสิ้น
 • เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
  • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android
  • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง
  • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
 • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android .
 • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง.
 • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง.

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เปิดแอปปลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา.
 2. เชื่อมต่อเครื่อง WF-1000X / WF-SP700N ของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect".
  • ถ้าหากท่านไม่เคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อน, ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Android ของท่าน.
  • ถ้าหากท่านเคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อนให้เลือกที่หูฟังของท่าน.
 3. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ.
 4. ถ้าหากตัวอัปเดตนี้ใช้ได้, "Headphone update is available" จะแสดงขึ้นมา, และท่านสามารถจะกดที่ "More Info"ได้.
  ต้องมั่นใจว่าหูฟังทางด้านขวาและด้านซ้ายได้เชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้ว เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อนี้ กรุณากดปุ่มทางด้านขวามือและตรวจเช็คดูว่าไฟสีน้ำเงินกะพริบทุก ๆ 5 วินาทีหรือไม่ ถ้าไม่มีการกะพริบ หรือมีกะพริบทุก 1 วินาที, กรุณาใส่ตัวเครื่องเข้าไปในกล่องและลองทำอีกครั้งตั้งแต่ตอนเริ่มต้น.
 5. ตรวจสอบดูว่ามี "Version 4.5.2" แสดงอยู่ และกดที่ "OK" เพื่อเริ่มทำการอัปเดต.
 6. เมื่อการดาวน์โหลดเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น.
  หมายเหตุ:
  เมื่อมีขัอความ [Bluetooth Pairing Request] แสดงขึ้มา, ให้กดที่ "Pair". การอัปเดตจะเริ่มทำงานใหม่. (สำหรับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น.)
 7. การโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น. จะมีการเปลี่ยนไปที่หน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ หลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นลงไป.
 8. เมื่อการโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการโอนถ่ายเสร็จสิ้น. จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที.
  หมายเหตุ:
  ห้ามทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ หรือปิดหูฟังของท่าน ในระหว่างการดาวน์โหลดตัวอัปเดต, การโอนถ่ายข้อมูลหรือการอัปเดต, ไม่เช่นนั้นหูฟังนั้นอาจจะใช้งานไม่ได้อีก.
  ถ้าหากมีข้อความ Disconnection แสดงขึ้นมา ให้รอจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อใหม่ให้โดยอัตโนมัติ.
 9. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ให้กดที่ "OK".
  ถ้าหากหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดูว่าเวอร์ชันมีการอัปเกรดให้แล้วหรือไม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้.

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจเช็คดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จหรือไม่

หลังการอัปเดต, ให้เก็บหูฟังนี้เข้าไปในตัวชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ และถอดหูฟังออกจากตัวชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ และตรวจสอบดูว่าเวอร์ชันใหม่ได้มีการติดตั้งเข้าไปสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ [ตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์].

ถ้าหากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์แสดงเป็น "4.5.2", แสดงว่าการอัปเดตนั้นทำได้สำเร็จแล้ว.

คำถามและคำตอบ

มีข้อความแสดงความผิดพลาดในการอัปเดตขึ้นมา.

 1. กดที่ "OK".
 2. รีสตาร์ท (ปรับเพาเวอร์ไปที่ Off จากนั้น On) เครื่อง WF-1000X / WF-SP700N.
 3. หลังจากนั้น ให้เปิด "Sony | Headphones Connect" ขึ้นมาใหม่ และทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าการอัปเดตจะล้มเหลวในกระบวนการนี้ ให้ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นดู. ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น 4.5.2, แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว. ถ้าไม่ใช้ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง. ท่านสามารถตรวจเช็คเวอร์ชันนี้ได้จากการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect". ถ้าต้องการจะหาดูวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน ให้ไปที่"การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์" ในหน้านี้.

ท่่านอาจจะดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากหน้าต่อไปนี้.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones