หมายเลข ID หัวข้อ : 00278200 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2023พิมพ์

วิธีการดูแล Walkman

  หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะหรือวิธีการดูแลรักษาจะแตกต่างกันตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) รุ่นของท่าน

  • ทำความสะอาด Walkman ด้วยผ้านุ่ม เช่น ผ้าสำหรับทำความสะอาดสำหรับแว่นตา เมื่อทำความสะอาดหน้าจอสัมผัส ระวังที่จะไม่ไปถูด้วยความแรงเนื่องจากจะทำให้หน้าจอเสียหายได้
  • ถ้าหาก Walkman นั้นสกปรก กรุณาใช้ผ้าที่ชื้นเล็กน้อยด้วยน้ำยาซักผ้าเจือจาง ระวังไม่ให้มีน้ำเข้าไปด้านในเครื่องเล่นได้
  • กรุณาอย่าใช้ตัวทำละลายเช่น ทินเนอร์ เบนซิน หรืออัลกอฮอล์ เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
  • ทำความสะอาดปลั๊กหูฟังเป็นครั้งคราวด้วยผ้านุ่มที่แห้ง เสียงรบกวนหรือเสียงกระโดดอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากปลั๊กสกปรก

  หมายเหตุ:

  • สำหรับ NW-WM1ZM และ NW-WM1ZM2 เท่านั้น เนื่องจากเครื่อง รุ่นเหล่านี้มีชิ้นส่วนที่เคลือบทอง และส่วนที่เคลือบทองจะมีความอ่อนไหวมาก กรุณาเช็ดเบา ๆ ไม่ถูด้วยความแรงมากเกินไปเมื่อท่านทำความสะอาด เราแนะนำให้ทำงานบนโต๊ะที่มีผ้านุ่มรองเพื่อป้องกันการเป็นรอย
  • สำหรับรุ่นที่มีเอียร์บัด: กรุณาถอดเอียร์บัดออกและล้างโดยใช้มือด้วยน้ำยาซ้กผ้าเจือจาง หลังการล้างกรุณาเช็ดให้แห้ง