หมายเลข ID หัวข้อ : 00224303 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019พิมพ์

อะไรคือ Automatic Firmware Update?

  Automatic firmware update เป็นวิธีการหนึ่งที่เครื่อง Walkman สามารถจะทำการบูตโดยอัตโนมัติและทำการอัปเดตได้อย่างง่าย ๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Media Go ในเครื่องพีซี, โดยทำตามคำสั่งต่าง ๆบนหน้าจอ

  เมื่อ Media Go กำลังทำงานในเครื่องพีซีของท่าน ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และเครื่อง Walkman เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพีซี, Media Go จะตรวจดูว่ามีตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่อง Walkman ให้หรือไม่

  ถ้าหากมีตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ ท่านอาจจะทำการอัปเดตเพื่อทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้

  Media Go จะสามารถทำการอัปเดตให้เฉพาะเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่อง Walkman เท่านั้น

  หมายเหตุ:

  • มี Walkman หลายรุ่นที่ใช้งานร่วมกับ Media Go ไม่ได้
  • ขึ้นอยู่กับคอนเทนท์ในการอัปเดต วิธีการอัปเดตอาจจะมีการจำกัดไว้
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการอัปเดตที่รองรับได้ ให้อ้างอิงกับฟังก์ชันการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ
  • ถ้าหากท่านใช้เครื่อง Walkman ที่เป็น Android OS, ให้ตั้ง USB auto connection ไปที่ ON


  ทำการอัปเดตเครื่อง Walkman ของท่านตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  ข้อสำคัญ:

  • ห้ามตัดการเชื่อมต่อเครื่อง Walkman จากเครื่องพีซี และใช้งานเครื่อง Walkman นั้นในระหว่างที่ซอฟต์แวร์กำลังทำการอัปเดต
  • ชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman ให้เต็มก่อนการทำการอัปเดตซอตฟ์แวร์
  • ล็อกอินเข้าไปในเครื่องพีซีโดยใช้ชื่อของยูสเซอร์ที่เป็นของแอดมินของเครื่องพีซีนั้น หรือ Administrator ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์

   

  1.  เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องพีซี
  2.  เริ่มการทำงานของ Media Go ในเครื่องพีซี
  3.  คลิกที่ WALKMAN ที่หน้าจอด้านซ้ายของ Media Go.
   รูปภาพประกอบ


   4. เมื่อมีข้อความอัปเดตแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Install.
   หมายเหตุ: กรณีไม่มีข้อความอัปเดตแสดงขึ้นมา การอัปเดตซอฟต์แวร์นั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก
   รูปภาพประกอบ


   5. เมื่อมีหน้าต่างประกาศแจ้งเรื่องการอัปเดตแสดงในหน้าจอของเครื่องพีซี, ให้อ่านทั้งหมด และใส่เครื่องหมายที่กล่องของ I agree to the above ที่ด้านล่างขวา จากนั้นคลิกที่ Update now.
   ทำตามคำสั่งต่าง ๆบนหน้าจอ เพื่อดำเนินการอัปเดตซอตฟ์แวร์

   6. เมื่อมีข้อความแจ้งว่าการอัปเดตทำได้เสร็จสิ้นแล้วแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ OK.  คำถามที่พบบ่อยของการอัปเดตซอตฟ์แวร์


  Q1. หน้าต่างแจ้งเรื่องการอัปเดตไม่แสดงในหน้าจอของเครื่องพีซี
  A1: ให้ทำลองตามดังต่อไปนี้.

  • ตรวจเช็คดูว่าเครื่องพีซีนั้นมี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่
  • ปิด"Media Go" ลงไป จากนั้นให้เริ่มการทำงานขึ้นมาใหม่
   ถ้าหากมีตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างภาพรวมของเครื่อง Walkman.

  Q2. จะสามารถคืนซอฟต์แวร์นี้ให้ กลับมาเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ ?
  A2: ไม่ได้. ให้ใช้เครื่อง Walkman ด้วยซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด