หมายเลข ID หัวข้อ : 00144070 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/04/2016พิมพ์

ตัวครอบที่ฐานของแถบคอแยกออกมา

  ถ้าหากตัวครอบที่ฐานของแถบคอแยกออกมา ให้ติดกลับเข้าไปใหม่ดังต่อไปนี้:

  1. จัดเรียงร่องบนตัวครอบของแถบคอให้ตรงกับส่วนที่ยื่นออกมาบนตัวหูฟังและใส่เข้าด้วยกัน.


   Image
  2. ใส่ตัวครอบเข้าไปให้แน่นกับตัวบอดี้และบิดไป 45 องศาเพื่อทำการล็อคไว้.

   Image