หมายเลข ID หัวข้อ : 00197718 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

วิธีการแก้ปัญหาเครื่องเล่น Walkman ไม่เปิดขึ้นมาหรือทำงานไม่ถูกต้อง.

  อ้างอิงกับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่าง ถ้าหากท่านพบกับสิ่งต่อไปนี้:

  • เครื่องเล่น Walkman ไม่เปิดขึ้นมาเมื่อกดปุ่มเพาเวอร์ แม้จะทำการชาร์จไฟไว้เต็มแล้วก็ตาม.
  • เครื่องเล่น Walkman ไม่เปิดขึ้นมา แม้จะปิดฟังก์ชัน hold ไปแล้ว.
  • เครื่องเล่น Walkman ไม่ทำงานตามปกติ.

  ให้ลองทำการรีเซ็ต(รีบูต) เครื่องเล่น Walkman ของท่านดู. ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ชาร์จไฟให้กับเครื่องเล่นประมาณ 30 นาที จากนั้นลองทำการรีเซ็ตดูอีกครั้ง.

  1. รีเซ็ตเครื่องเล่น Walkman ของท่านโดยการกดที่ปุ่ม RESET ด้วยวัสดุปลายเล็กหรือที่คล้ายกัน. ตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหลังการรีเซ็ตหรือไม่.

   หมายเหตุ:

   • ตำแหน่งของปุ่ม RESET จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องเล่น.
   • ข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้และการตั้งค่าจะไม่ถูกลบทิ้ง แต่ต้องมั่นใจว่าได้หยุดการเล่นเพลงหรือวิดีโอของท่านไว้ก่อนที่จะทำการรีเซ็ต.
   • ตำแหน่งของปุ่ม RESET ของเครื่องรุ่นหลัก ๆ.
     ตำแหน่งของปุ่ม RESET 01
     ตำแหน่งของปุ่ม RESET 02
     ตำแหน่งของปุ่ม RESET 03
     ตำแหน่งของปุ่ม RESET 04

    กดค้างที่ปุ่มDISP/HOME และปุ่ม Playback/Pause ไว้อย่างน้อย 7 วินาที.

    [1] ปุ่ม RESET
    [2] ปุ่ม DISP/HOME
    [3] ปุ่ม Playback/Pause

  2. ถ้าหากหลังจากรีเซ็ต เครื่องเล่นไม่เปิดขึ้นมา, ให้ทำการชาร์จไฟให้กับเครื่อง Walkman ของท่านโดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้ นานอย่างน้อย 30 นาที และตรวจเช็คดูอีกครั้ง. ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม.