หมายเลข ID หัวข้อ : 00197718 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2020

วิธีการแก้ปัญหาเครื่องเล่น Walkman ไม่เปิดขึ้นมาหรือทำงานไม่ถูกต้อง

  ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหานี้ ถ้าท่านพบกับสิ่งต่อไปนี้ใน เครื่องเล่น Walkman®:

  • ไม่เปิดขึ้นมาเมื่อกดที่ ปุ่มเปิดปิด แม้จะชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว
  • ไม่เปิดขึ้นมา ถึงแม้จะปิดฟังก์ชัน Hold ไปแล้ว
  • ไม่ทำงานตามปกติ

  การแก้ปัญหา

  1. รีเซ็ต หรือรีสตาร์ท เครื่องเล่น Walkman® ของท่านใหม่

  ข้อสำคัญ:

  • ขั้นตอนในการรีเซ็ต หรือรีสตาร์ท จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง ตรวจเช็คไว้ล่วงหน้าเพื่อดูว่าเครื่องรุ่นของท่านมีปุ่มรีเซ็ตหรือไม่
  • ข้อมูลที่หรือ การตั้งค่าที่ จัดเก็บไว้จะไม่ถูกลบออกไปเมื่อทำการรีเซ็ตหรือรีสตาร์ทเครื่อง แต่ต้องมั่นใจว่าได้ทำการหยุดการเล่นเพลงหรือวิดีโอของท่านไปแล้วก่อนการเริ่มทำขบวนการรีเซ็ตหรือรีสตาร์ท
  1. สำหรับเครื่องรุ่นที่มีปุ่ม RESET :

   กดที่ปุ่ม  RESET ด้วยวัตถุที่มีปลายเป็นเข็มเล็ก ๆ หรือที่คล้ายกัน หลังจากการรีเซ็ตเสร็จแล้ว ให้ตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่
   ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ ตำแหน่งของปุ่ม RESET [1]

   ตำแหน่งของปุ่ม RESETตำแหน่งของปุ่ม RESET 02ตำแหน่งของปุ่ม RESET 03

   หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่ม RESET จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องเล่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคู่มือของ ผลิตภัณฑ์
     
  2. สำหรับเครื่องรุ่นที่ไม่มีปุ่ม RESET :

   ขั้นตอนในการรีเซ็ต หรือรีสตาร์ท จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคู่มือของ ผลิตภัณฑ์

   • ตัวอย่างของ NW-A100 ซีรีส์
    1. กดค้างที่ปุ่ม  (power) นาน 2 วินาทีในระหว่างที่หน้าจอเปิดอยู่
    2. แตะที่ Restart จากนั้นการรีสตาร์ทจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
    3. ถ้าหากเครื่องเล่นหยุดค้าง ให้กดค้างที่ปุ่ม  (power) ไว้นาน 10 วินาที เพื่อทำการบังคับให้รีสตาร์ท
   • ตัวอย่างของ NW-S200F ซีรีส์

    กดค้างทั้งที่ปุ่ม DISP/HOME [2] และปุ่ม Playback/Pause  [3] ไว้ไม่น้อยกว่า 7 วินาที
    NW-S200F ซีรีส์

  2. การชาร์จไฟให้กับ เครื่องเล่น Walkman®

  ถ้าหากเครื่องเล่นไม่เปิดขึ้นมา หลังทำการรีเซ็ตหรือรีสตาร์ท ให้ทำ การชาร์จไฟเครื่อง Walkman ของท่านโดยใช้สาย USB ที่ให้มาอย่างน้อย 30 นาที และลองทำการรีเซ็ตหรือรีสตาร์ทใหม่อีกครั้ง

   

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องนั้นอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว