หมายเลข ID หัวข้อ : 00179729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/10/2018

เครื่องเล่น Walkman ไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์.

  วิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้จะใช้ได้เมื่อท่านพบกับอาการต่อไปนี้:

  • เครื่องเล่น Walkman ไม่มีแสดงใน Windows Explorer.
  • เครื่องเล่น Walkman ไม่มีแสดงใน Mac Finder.
  • เครื่องเล่น Walkman ไม่มีแสดงในแอปที่ใช้อยู่.

   

  ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่อง Walkman, ให้ลองวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้ดู.

  1. ตรวจเช็คดูสภาวะแวดล้อมการใช้งาน
  2. ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อของ USB
  3. ตรวจเช็คดูการตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อของ USB 
  4. รีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman.       
  5. รีสตาร์ทเครื่อง Walkman และเครื่องพีซี
  6. ติดตั้งไดร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์นั้นเข้าไปใหม่
  7. เครื่อง Walkman ไม่ได้รับการรองรับจากแอปต่าง ๆ

   

  1. ตรวจเช็คดูสภาวะแวดล้อมการใช้งาน
   ตรวจเช็คดูว่า Walkman ใช้งานร่วมกันได้กับ OS นั้น.
   ดูที่คู่มือให้ความช่วยเหลือสำหรับ OS ที่ใช้งานร่วมกันได้ตามรุ่นเครื่อง.
    
  2. ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อของ USB
   ตรวจเช็คดูสาย USB ว่าจะต้องไม่สกปรก. ผงฝุ่นเล็ก ๆ หรือเศษสิ่่งสกปรก อาจจะกันไม่ให้เครื่องได้รับการรองรับได้. ถ้าหาก WM-PORT หรือขั้วต่อสาย USB ของเครื่องWalkman สกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม.
   ตรวจเช็คดูว่า พอร์ต USB ของเครื่องพีซี มีการรองรับเครื่อง Walkman ได้. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับ พอร์ต USB ทั้งหมดของเครื่องพีซี และตรวจเช็คดูว่ามีการรองรับเครื่อง Walkman ได้หรือไม่.
   ถ้าหากท่านใช้ USB hub, ให้ถอดออกและเชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับ พอร์ต USB ของเครื่องพีซี โดยตรง เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีการรองรับเครื่อง Walkman ได้หรือไม่.
    
  3. ตรวจเช็คดูการตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อของ USB
   วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้ได้เฉพาะเครื่องรุ่นที่มี USB Connection Mode Settings
   เครื่อง Walkman อาจจะไม่ได้รับการรองรับโดยอัตโนมัติ ขั้นอยู่กับเครื่องพีซีที่เชื่อมต่ออยู่นั้น. ในสถานะการณ์นี้ การใช้ USB Connection Mode Settings เพื่อทำให้เครื่อง Walkman เข้าสู่โหมดแสตนด์บายในการเชื่อมต่อ ก่อนการเชื่อมต่อ จะทำให้การเชื่อมต่อของท่านมีความมั่นใจได้อย่างแน่นอน.

    วิธีการตั้งค่า USB Connection Mode:
   1. เลือกที่ Settings ใน Home menu.
   2. เลือกที่ Common Settings.
   3. เลือกที่ USB Connection Mode.
   4. เลือกที่ Yes.

    หมายเหตุ: หน้าจอแสตนด์บายการเชื่อมต่อของ USB จะแสดงขึ้นมาในเครื่อง Walkman. ทดสอบการรองรับโดยการเชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องพีซี.
     
  4. รีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman.
   ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนการรีเซ็ต.
     รีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman
    
  5. รีสตาร์ทเครื่อง Walkman และเครื่องพีซี
   รีสตาร์ทเครื่อง Walkman และเครื่องพีซี และตรวจเช็คดูว่าเครื่องพีซี รองรับเครื่อง Walkman แล้วหรือไม่.
    
  6. ติดตั้งไดร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์นั้นเข้าไปใหม่
   ถ้าหากไดร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์ของเครื่อง Walkman ไม่ได้รับการติดตั้งเข้าไปอย่างถูกต้องให้กับเครื่องพีซี เครื่อง Walkman นั้นจะไม่ได้รับการรองรับ.
   ตรวจเช็คดูไดร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์นั้นว่ามีแสดงอยู่ในเครื่องพีซีหรือไม่.

   สำหรับ Windows ให้ตรวจเช็ค ดูตามลิงค์ต่อไปนี้
   วิธีการตรวจเช็คดู Device Manager สำหรับการติดตั้งที่ถูกต้องของไดร์ฟเวอร์ของเครื่องเสียงแบบพกพา.

   สำหรับ Mac, ให้่ตรวจเช็คไดร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์ iOS:
   1. คลิกที่ About This Mac ใน Apple menu.
   2. เปิด System Report ขึ้นมา. ไดร์ฟ Walkman จะแสดงอยู่ใน USB.
   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้อง ให้ทำการโหลดไดร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์นั้นใหม่. 
    
  7. เครื่อง Walkman ไม่ได้รับการรองรับจากแอปต่าง ๆ
   1. ติดตั้งแอปนั้นเข้าไปใหม่
   2. ยกเลิกการติดตั้งแอปนั้นออกจากเครื่องพีซี.
   3. ทำการรีสตาร์ทเครื่องพีซี.
   4. ติดตั้งแอปนั้นเข้าไปใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีเครื่อง Walkman แสดงในแอปนั้นเมื่อท่านเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพีซี, แสดงว่ามีการรองรับอย่างถูกต้องแล้ว.

  สำหรับ Music Center for PC ให้ตรวจเช็คตามลิงค์ต่อไปนี้.
  https://musiccenter.sony.net