หมายเลข ID หัวข้อ : 00157181 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2019

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพและวิดีโอจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเชื่อมต่อ USB:

 

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย:

 

การ์ดหน่วยความจำ(Memory Card):

 

การแก้ปัญหา