หมายเลข ID หัวข้อ : 00157184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/10/2018

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพจากกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมต่อทาง USB.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ จากกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมต่อทาง USB.

  ข้อสำคัญ:

  • ก่อนดำเนินการ, ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากล้องนั้นรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB ได้ และรองรับสำหรับการใช้กับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้. เพื่อทำการตรวจเช็คดูรายละเอียดสเปคของกล้องและข้อมูลเฉพาะรุ่นอื่น ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น.
  • เพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพจากหน่วยความจำภายในของกล้อง จะต้องถอดสื่อสำหรับบันทึกออกไปก่อน. ไม่ได้มีหน่วยความจำภายในอยู่ในกล้องครบทุกรุ่น. ให้ศึกษาดูในคู่มือการใช้งานของกล้องของท่านหากจำเป็น.
  • ขั้นตอนในการโอนถ่ายรูปภาพจากกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางการเชื่อมต่อ USB จะขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวกล้องและระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. ถึงแม้ว่าขั้นตอนการโอนถ่ายโดย USB จะคล้าย ๆ กันในกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลส่วนใหญ่, แต่ก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยที่อาจจะต้องมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อย.  

  เลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม สำหรับขั้นตอนการโอนถ่ายรูปภาพโดยใช้การเชื่อมต่อทาง USB :