ความเข้ากันได้ของ A-เมาท์ และ E-เมาท์

  กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ของ Sony จะให้ท่านเลือกได้ระหว่างมาตรฐานการเมาท์สองอย่าง A-เมาท์ และ E-เมาท์
  เลนส์ A-เมาท์ และ E-เมาท์ จะมีให้เช่นกัน ท่านสามารถใช้เลนส์และเมาท์เหล่านี้ร่วมกันดังแสดงในตารางด้านล่าง

  อะไรคือความแตกต่างระหว่าง A-เมาท์ และ E-เมาท์?

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : เข้ากันไม่ได้

   
  E-เมาท์ 
  ฟูลเฟรม

  E-เมาท์
  APS-C

  A-เมาท์
  ฟูลเฟรม

  A-เมาท์
  APS-C

  E-เมาท์
  ฟูลเฟรม
  ✓ *2✓ *1✓ *1*2

  E-เมาท์
  APS-C
  ✓ *1✓ *1

  A-เมาท์
  ฟูลเฟรม
  --✓ *2

  A-เมาท์
  APS-C
  --

  ความแตกต่างระหว่างฟูลเฟรมและ APS-C

  ภาพถ่าย
  ฟูลเฟรม (Full frame)
  ภาพถ่าย
  APS-C