ความรู้พื้นฐาน → ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) และ S-Mode

  ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) และ S-Mode

  ความเร็วชัตเตอร์เป็นความยาวของเวลาที่ชัตเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าของตัวเซนเซอร์ภาพเปิดขึ้น ในระหว่างที่ชัตเตอร์เปิด ตัวเซนเซอร์ภาพจะได้รับแสงที่จะใช้สร้างเป็นรูปภาพ

  รูปภาพ

  [1] ชัตเตอร์เปิด [2] ชัตเตอร์ปิด

  รูปภาพด้านบนแสดงส่วนที่เป็นชัตเตอร์ของกล้อง E-Mount ชัตเตอร์ที่เปิดใน [1], และตัวเซนเซอร์ภาพจะได้รับแสง ยิ่งเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ให้นานขึ้น แสงที่เข้ามาที่ตัวเซนเซอร์ภาพก็จะยิ่งมากตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าความเร็วชัตเตอร์เปลี่ยนจาก 1/60 วินาที เป็น 1/30 วินาที, ปริมาณของแสงจะเป็นเท่าตัว
  ความเร็วชัตเตอร์เป็นตัวแปรหนึ่งจะทำงานสอดคล้องกับ รูรับแสง (Aperture), ที่จะปรับปริมาณแสงที่เข้ามาจากเลนส์ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนด การรับแสง (Exposure)
  ในโหมดถ่ายภาพออโต้, P-mode, และ A-mode, กล้องจะกำหนดความเร็วชัตเตอร์ให้โดยอัตโนมัติ ใน S-mode, ท่านสามารถจะตั้งความเร็วชัตเตอร์ตามที่ท่านชอบได้เอง

  ผลของความเร็วชัตเตอร์ที่มีต่อภาพ

  ท่านสามารถควบคุมการแสดงออกทางภาพถ่าย (Photographic expression) ได้โดยการเปลี่ยน ความเร็วชัตเตอร์นี้ ภาพถ่ายต่อไปนี้จะแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรตามความเร็วชัตเตอร์

  ภาพถ่าย

  [1] 1/1250 วินาที [2] 1/20 วินาที [3] 1/4 วินาที

  การถ่ายภาพน้ำตกเหล่านี้ทำการถ่ายไว้ในขณะที่มีการเปลี่ยนค่าความเร็วชัตเตอร์
  ภาพถ่าย [1] ถ่ายไว้ที่ 1/1250 วินาที, เป็นความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดในสามภาพนี้ เนื่องจากความยาวของเวลาที่ชัตเตอร์เปิดมีสั้น จึงถ่ายช่วงที่การเคลื่อนไหวของน้ำดูเหมือนจะหยุดนิ่ง
  ภาพถ่าย [2] ถ่ายไว้ที่ 1/20 วินาที เนื่องจากมีการไหลของน้ำในระหว่างที่ชัตเตอร์เปิดอยู่ ภาพถ่ายนี้จึงดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น
  ภาพถ่าย [3] ถ่ายไว้ที่ 1/4 วินาที, เป็นความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าเร็วที่สุด การเปิดของชัตเตอร์เป็นระยะเวลาที่ยาวนานส่งผลให้ภาพถ่ายของน้ำไหลพริ้วเหมือนเส้นไหม
  ในแนวทางนี้ ท่านสามารถถ่ายภาพได้หลากหลายกับวัตถุที่เคลื่อนไหวโดยการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ ท่านสามารถตั้ง ความเร็วชัตเตอร์ตามที่ท่านต้องการได้ใน S-mode และ M-mode, แต่ช่วงของความเร็วจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของกล้อง

  ถ้าหากท่านต้องการจะถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ให้หยุดนิ่ง เช่นการถ่ายภาพการแข่งขันกีฬา แนะนำให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดที่มี , จะทำให้ท่านสามารถป้องกันรูปภาพสั่นไหวจากการเคลื่อนไหวของวัตถุได้

  ภาพถ่าย

  ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed): 1/4000 วินาที

  จากการถ่ายภาพที่ 1/4000 วินาที, ภาพถ่ายข้างต้านจะจับช่วงที่ วัตถุกำลังจะพยายามรับลูกบอล ในทางกลับกัน, ถ้าหากท่านต้องการจะถ่ายภาพการไหลของน้ำหรือหางของแสงไฟ แนะนำให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลงมา

  ภาพถ่าย

  ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed): 5 วินาที

  จากการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ 5 วินาที, ภาพถ่ายข้างต้นจะจับหางแสงไฟของพลุไว้ได้ อย่างไรก็ตาม, ยิ่งปรับความเร็วชัตเตอร์ให้ช้าลงไป ภาพที่ได้ก็จะเกิดการเบลอได้ง่ายมากขึ้นไปด้วย เมื่อทำการถ่ายภาพในสถานการณ์ที่มีแสงน้อยเช่นภาพการจุดพลุ และ มุมมองกลางคืน ที่ความเร็วชัตเตอร์จะมีการปรับให้ช้าลงโดยอัตโนมัติ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ขาตั้งกล้องช่วยเพื่อให้กล้องนิ่ง
  ในฉากที่ท่านไม่สามารถใช้ขาตั้งกล้องได้ ท่านสามารถใช้ ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นได้โดยการเพิ่ม ความไว ISO อย่างไรก็ตาม, โปรดทราบว่ายิ่งใช้ความไว ISO สูงขึ้น ก็จะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการรบกวนในรูปภาพนั้น นอกจากนี้, ถ้าต้องการถ่ายภาพในมุมมองกลางคืนในระหว่างที่ถือกล้องไว้ในมือของท่าน โหมด Hand-held Twilight ในการเลือกบรรยากาศ (Scene Selection) จะช่วยได้มาก

  ภาพถ่าย

  ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed): 0.5 วินาที

  เนื่องจาก ภาพถ่ายข้างต้นถ่ายไว้ด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำ รูปภาพจึงออกมาเบลอจากการสั่นของกล้อง ถ้าหากท่านถ่ายวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ให้ระวังที่จะต้องหลีกเลี่ยงการเกิดภาพเบลอที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนไหวของวัตถุ เพิ่มเติมจากการสั่นของกล้อง ถ้าหาก วัตถุหรือกล้องมีการเคลื่อนไหวรูปภาพนั้นก็จะออกมาเบลอและส่งผลให้ได้ภาพถ่ายที่ไม่ชัด

  S-mode (Shutter Priority mode)

  S-mode (Shutter Priority mode) เป็นโหมดที่จะทำให้ท่านตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ได้ตามที่ท่าต้องการ ในโหมดนี้กล้องจะตั้งค่า Aperture (F-number) และ ความไว ISO ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่มีแสดงพอดี
  โหมดนี้เหมาะกับการที่ท่านต้องการจะถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ให้หยุดนิ่ง หรือถ่ายหางของกระแสน้ำหรือแสงไฟ