หมายเลข ID หัวข้อ : 00256752 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2021

แอปยังคงอยู่หลังการปิดใน Android 10 ฉันทำอะไรได้บ้าง?

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 1
  • Xperia 5
  • Xperia 10 Plus
  • Xperia 10 
  • Xperia 1 II
  • Xperia 5 II
  • Xperia 10 II 

  เงื่อนไข

  • Android 10 

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้น 

  ถ้าท่านพบกับปัญหาที่ท่านไม่สามารถปิดแอปได้จาก “หาแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (Find all open apps)” กรุณาใช้ “ไปที่หน้าจอโฮม (Go to Home screen)” ดังนี้แทน “กลับที่เดิม (Go back)” 

  ไปที่หน้าจอโฮม (Go to Home screen) 

  • ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ 
  • การนำทาง 2 ปุ่ม แตะที่โฮม (Home)  
  • การนำทาง 3 ปุ่ม แตะที่โฮม (Home)  

  กลับ 

  เปิดหน้้าจอก่อนหน้า ที่ท่านเข้าไปดู ท่านสามารถกลับไปได้มากกว่าหนึ่งครั้ง แต่เมื่อท่านถึงหน้าจอโฮม (Home screen) ท่านจะไม่สามารถกลับไปต่อได้อืก 

  • การปัดจากขอบด้านซ้ายหรือขวาของหน้าจอ 
  • การนำทาง 2 ปุ่ม แตะกลับที่เดิม (Back)  
  • การนำทาง 3 ปุ่ม แตะกลับที่เดิม (Back)  

  การหาแอปที่เปิดทั้งหมด 

  • ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอค้างไว้ จากนั้นไป 
  • การนำทาง 2 ปุ่มจากด้านล่างของหน้าจอ ปัดขึ้นไปที่ตรงกลาง 
  • การนำทาง 3 ปุ่ม แตะที่ภาพรวม (Overview)

  จากจุดนี้ ท่านสามารถ

  • ปิดแอปได้ ปัด รูปภาพของแอปขึ้น 
  • เปิดแอปขึ้นมา แตะที่รูปภาพของแอป 

  ข้อมูลเพิ่มเติม 

  สำหรับ  Xperia 1, Xperia 5, Xperia 1 II, Xperia 5 II, Xperia 10 II, เราจะแก้ไขปัญหานี้ในการ อัปเกรด OS ไปเป็น Android 11 ครั้งต่อไป 

  หมายเหตุ: การออกซอฟต์แวร์จะทำเป็นระยะ - ช่วงเวลาและการมีให้ใช้จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตและ/หรือผู้ดำเนินการ