หมายเลข ID หัวข้อ : 00255225 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2021

อะไรเป็นความแตกต่างระหว่างการบันทึกหน้าจอโดยฟังก์ชันบันทึกหน้าจอ (Screen record) ในการตั้งค่าอย่างเร็ว หรือโดยฟังก์ชันบันทึก (Record) ในตัวยกระดับเกม (Game Enhancer) ?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ใช้ได้กับ

  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  ท่านสามารถบันทึกไม่เฉพาะหน้าจอเกมเท่านั้นแต่ยังสามารถทำการตั้งค่าขั้นตอนก่อนการเริ่มของเกมด้วย ฟังก์ชันบันทึกหน้าจอ (Screen record) ใน การตั้งค่าอย่างเร็วได้ด้วย ในขณะที่ ท่านสามารถบันทึกได้เฉพาะหน้าจอเกมเท่านั้นด้วยฟังก์ชันบันทึก (Record) ในตัวยกระดับเกม (Game Enhancer)

  หมายเหตุ: ถ้าท่านต้องการจะใช้ ฟังก์ชันบันทึกหน้าจอ (Screen record) ใน การตั้งค่าเร็ว ท่านจะต้องเปิดการบันทึกหน้าจอ (Screen record) ไว้ก่อนการเปิดตัวยกระดับเกม (Game Enhancer)