หมายเลข ID หัวข้อ : 00270016 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ฉันสามารถใช้ หูฟัง Bluetooth กับแอป วิดีโอคอลล์ (Skype, Zoom, Teams, ฯลฯ) ได้หรือไม่?

    ไม่มีการรับประกันว่าจะทำงานได้เป็นปกติกับแอปวิดีโอคอลล์ทุกตัว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ วิธีการใช้หูฟัง Bluetooth กับวิดีโอคอลล์ในคอมพิวเตอร์