หมายเลข ID หัวข้อ : 00251937 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

เซนเซอร์ 3D iToF สามารถทำงานได้สำหรับกล้องทั้งหมดหรือไม่

    ใช้ได้กับ

    • Xperia 1 II

    วิธีแก้ปัญหา

    กล้องด้านหลังทั้งหมดของ Xperia 1 II สนับสนุนเซนเซอร์ 3D iToF ในการถ่ายภาพนิ่งทั้งโดยแอปกล้อง (Camera​app) และ Photography Pro