หมายเลข ID หัวข้อ : 00246669 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/06/2020

เวลาที่ใช้ได้ของ ชุดหูฟังสั้น ถึงแม้จะชาร์จไฟไว้เต็มแล้วก็ตาม (WF-SP800N)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ความสิ้นเปลืองพลังงานของ แบตเตอรี่สามารถจะประหยัดได้โดยการเปลี่ยน การตั้งค่าของ ชุดหูฟังหรือใช้วิธีการต่าง ๆ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  • ปิด การตั้งค่าเสียงเช่น Equalizer บนแอป Headphones Connect

   หมายเหตุ: เวลาการเล่นเพลงเมื่อชาร์จไฟไว้เต็ม

   Codecฟังก์ชันการตัดรบกวน / โหมดเสียงรอบข้างเวลาการใช้งานได้
   AACฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวน: ONสูงสุด 9 ชั่วโมง
   AACโหมดเสียงรอบข้าง: ONสูงสุด 9 ชั่วโมง
   AACOFFสูงสุด 13 ชั่วโมง
   SBCฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวน: ONสูงสุด 9 ชั่วโมง
   SBCโหมดเสียงรอบข้าง: ONสูงสุด 9 ชั่วโมง
   SBCOFFสูงสุด 13 ชั่วโมง

   จะเล่นเพลงได้ประมาณ 60 นาที หลังการชาร์จไฟ 10 นาที
  • ให้เก็บ ชุดหูฟังไว้ในกล่องสำหรับชาร์จไฟหลังการใช้งาน

   ให้เก็บ ชุดหูฟังไว้ในกล่องสำหรับชาร์จไฟหลังการใช้งานเสมอ ไม่เช่นนั้น อาจจะมีการคิดว่ากำลังใช้งานอยู่ แคะจะไม่มีการเปลี่ยนไปเป็นโหมดประหยัดพลังงาน