หมายเลข ID หัวข้อ : 00229796 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/02/2021

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สั้น แม้จะทำการชาร์จไฟไว้เต็มแล้วก็ตาม (WF-1000XM3)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าท่านรู้สึกว่าเวลาการทำงานหรือ ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สั้นเกินไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลดการสิ้นเปลืองและเพิ่ม ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าต่าง ๆ หรือวิธีการที่ท่านใช้ ชุดหูฟัง:

  • การใช้ แอป Sony | Headphones Connect ให้ปิด การตั้งค่าเสียงเช่น DSEE HX Auto และ อิควอไลเซอร์ (Equalizer) เวลาการใช้งานได้ของ แบตเตอรี่จะสั้นลงถ้าใช้การตั้งค่าคุณภาพเสียงเหล่านั้น

   หมายเหตุ: เวลาการใช้งานที่ได้เมื่อชาร์จไฟไว้จนเต็ม

   CodecDSEE HXฟังก์ชันการตัดรบกวน / โหมดเสียงรอบข้างเวลาการใช้งานได้
   AACออโต้ (AUTO)ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน (Noise canceling): เปิด (ON)สูงสุด (Max) 3 ชั่วโมง
   โหมดเสียงรอบด้าน (Ambient Sound Mode): เปิด (ON)สูงสุด (Max) 3 ชั่วโมง
   ปิด (OFF)สูงสุด (Max) 4 ชั่วโมง
   AACปิด (OFF)ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน (Noise canceling): เปิด (ON)สูงสุด (Max) 6 ชั่วโมง
   โหมดเสียงรอบด้าน (Ambient Sound Mode): เปิด (ON)สูงสุด (Max) 6 ชั่วโมง
   ปิด (OFF)สูงสุด (Max) 8 ชั่วโมง
   SBCออโต้ (AUTO)ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน (Noise canceling): เปิด (ON)สูงสุด (Max) 3 ชั่วโมง
   โหมดเสียงรอบด้าน (Ambient Sound Mode): เปิด (ON)สูงสุด (Max) 3 ชั่วโมง
   ปิด (OFF)สูงสุด (Max) 3.5 ชั่วโมง
   SBCปิด (OFF)ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน (Noise canceling): เปิด (ON)สูงสุด (Max) 5.5 ชั่วโมง
   โหมดเสียงรอบด้าน (Ambient Sound Mode): เปิด (ON)สูงสุด (Max) 5.5 ชั่วโมง
   ปิด (OFF)สูงสุด (Max) 7.5 ชั่วโมง
  • ให้เก็บ ชุดหูฟังไว้ในกล่องสำหรับชาร์จไฟเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งาน ถ้าหากวาง ชุดหูฟังไว้ในกระเป๋า หรือบางสถานที่ที่ไม่ใช่กล่องสำหรับชาร์จไฟ อาจจะมีการจำแนกผิดพลาดได้ว่ามีการใช้งานอยู่และจะไม่เข้าสู่โหมดประหยัดกำลังงาน 

  หมายเหตุ:  หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ของชุดหูฟังเป็น เวอร์ชัน 3.0.0 ท่านจะสามารถใช้ อิควอไลเซอร์ (Equalizer) และ DSEE HX ได้พร้อมกัน โปรดทราบว่าการเปิด คุณสมบัติทั้งสองจะเป็นการเพิ่มความสิ้นเปลืองแบตเตอรี่และจะทำให้เวลาการเล่นต่อเนื่องสั้นลงได้