หมายเลข ID หัวข้อ : 00246125 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2020

วิธีการรีเซ็ต ชุดหูฟัง (WF-XB700)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.


  ทำการรีเซ็ตชุดหูฟัง

  1. กดค้างที่ปุ่มบนตัวซ้ายไว้นานประมาณ 20 วินาที

  2. ปล่อยนิ้วของท่านเมื่อ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของ ชุดหูฟังนั้นปิดลงไปหลังการกะพริบ

  3. กดค้างที่ปุ่มบนตัวขวาอีกประมาณ 20 วินาที

  4. ปล่อยนิ้วของท่านเมื่อ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของ ชุดหูฟังนั้นปิดลงไปหลังการกะพริบ

  หมายเหตุ:

  • ในระหว่างการรีเซ็ต ข้อมูลของการลงทะเบียนอุปกรณ์ (การจับคู่) และ การตั้งค่าอื่น ๆ จะยังคงเหลือไว้ให้
  • ถ้าชุดหูฟังไม่ทำงานอย่างถูกต้องแม้จะทำการรีเซ็ตแล้ว ให้ทำการรีเซ็ตชุดหูฟังนั้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  รีเซ็ตชุดหูฟังเพื่อกลับไปที่การตั้งค่าจากโรงงาน

  ข้อสำคัญ: การทำงานนี้จะทำการรีเซ็ตการตั้งค่าของอุปกรณ์ทั้งหมดให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดออกไป

  หมายเหตุ: หลังการรีเซ็ตชุดหูฟัง ท่านควรจะลบข้อมูลการจับคู่ของชุดหูฟังนั้นออกจากอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อไป และทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง

  1. กดค้างที่ปุ่มทั้งตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาของ ชุดหูฟังจนกระทั่ง ตัวแสดงสถานะของ ชุดหูฟังกะพริบเป็นสีแดง (ประมาณ 15 วินาที)
   หมายเหตุ: ในระหว่างที่ทำอยู่นี้ ถ้าตัวแสดงสถานะกะพริบเป็นสีฟ้า ให้กดปุ่มต่าง ๆ นี้ต่อไปจนกระทั่งกะพริบเป็นสีแดง

  2. ปล่อยนิ้วของท่านภายใน 5 วินาทีหลังจากที่ ตัวแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง
   หมายเหตุ: ซึ่งจะทำให้ตัวแสดงสถานะเปลี่ยนจากการกะพริบเป็นติดค้างที่สีแดง

  3. กดที่ปุ่มทั้งบนตัวเครื่องด้านซ้ายและด้านขวาภายใน 10 วินาทีหลังจากที่ ตัวแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นติดค้างที่สีแดง

  4. เมื่อตัวแสดงสถานะ (สีฟ้า) กะพริบ 4 ครั้ง และ ชุดหูฟังนั้นจะถูกรีเซ็ต
   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่าการรีเซ็ตสำเร็จหรือไม่ ให้รอต่อไปอีกสองสามนาที และเริ่มใหม่จากขั้นตอนที่ 1
   • ห้ามใส่ ชุดหูฟังกลับเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ก่อนที่กระบวนการรีเซ็ตจะเสร็จสิ้น