หมายเลข ID หัวข้อ : 00246129 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2020

วิธีการ ติดตั้งผนังทีวีของท่าน (X80H, X90H, X91H, X95H ซีรีส์ของขนาด 55, 65 นิ้ว)


  หน้านี้จะแนะนำการใช้ชุด ติดตั้งผนัง (Wall Mount Unit) (SU-WL450) ที่ เข้ากันได้ทำการติดตั้งกับ X80H, X90H, X91H และ X95H ซีรีส์ (55 นิ้ว และ 65 นิ้ว) บนฝาผนัง

  ข้อสำคัญ:
  เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย โซนี่ แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่สัญญา ของ โซนี่ ที่ได้รับอนุญาต

  1. ข้อควรระวัง

   • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อควรระวังเกี่ยวกับการติดตั้งกับฝาผนัง ให้ดูที่คู่มือการใช้งาน ขายึดติดตั้งผนัง (Wall-Mount Bracket) และรายละเอียดการติดตั้ง (Wall-Mount Bracket) ใน   หน้าผลิตภัณฑ์ทีวีของท่าน
   • ฝาผนังควรจะต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างน้อยสี่เท่าของน้ำหนักของตัวทีวี เกี่ยวกับน้ำหนักของทีวี ให้อ้างอิงกับ ข้อมูล การติดตั้งกับฝาผนังที่ใช้ด้วยกันได้
    เสริมความแข็งแรงของฝาผนังที่จะติดตั้งทีวีให้เพียงพอ ถ้าหากพบว่าไม่แข็งแรงพอ
   • ต้องมั่นใจว่าได้ใช้สกรูและชิ้นส่วนยึดที่จัดมาให้อย่างถูกต้อง ถ้าหากท่านใช้ของทดแทน ทีวีอาจจะร่วงตกลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือสร้างความเสียหายกับตัวทีวีได้
  2. เตรียมชิ้นส่วนและเครื่องมือที่จำเป็น

   ตรวจสอบว่าท่านมีชิ้นส่วนต่าง ๆ ครบทั้งหมดแล้ว

   • จะใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมสำหรับชุด ติดตั้งผนัง (Wall Mount Unit) (SU-WL450)
    ด้านล่างเท่านั้น ชิ้นส่วนอื่นจะไม่ได้ใช้ ให้เก็บไว้กับ คู่มือการใช้งานในที่ปลอดภัย

    [A]ฐาน [B]ลูกรอก [C]PSW 6×20
    [E]แหวนรอง(20) [F]เข็มขัด [I]อะแดปเตอร์ฐาน
    [J]PSW 4×10 [K]แหวนรอง(60) [L]PSW 6×50
   • จะใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับทีวี
    ตัวยึด ติดตั้งผนัง (Wall-Mount Attachment) “VS”

    หมายเหตุ:
    ตัวยึดติดตั้งผนัง (Wall-Mount Attachment) “VS” จะมีมาให้พร้อมกับทีวีแล้ว โปรดทราบว่าชุด ติดตั้งผนัง (Wall Mount Unit) ไม่ได้ให้มากับตัวเครื่อง   • สิ่งอื่นที่จะต้องเตรียม
    เตรียมเครื่องมือและสกรูแบบต่าง ๆ ด้านล่างตามวัสดุของผนังที่ทีวีจะติดตั้งเข้าไป

    สว่านไฟฟ้า ไขควง ดินสอ
    เครื่องวัดระดับ สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. หรือเทียบเท่า จำนวนสี่ตัวหรือมากกว่า สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. หรือเทียบเท่า หนึ่งตัว
  3. ติดตั้งชุดติดตั้งผนังเข้ากับฝาผนัง

   1. กำหนดตำแหน่งติดตั้งของทีวี
    1. กำหนด “ความสูง” ที่ทีวีจะติดตั้งโดยประมาณ
     พิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมที่ท่านจะรับชมทีวีด้วย (เช่น โซฟา) ในตอนที่ตัดสินใจ ตำแหน่งติดตั้ง เช่น “ความสูง”

    2. กำหนดตำแหน่งติดตั้งของทีวี
     ดูว่ามีระยะห่างเพียงพอหรือไม่ (กว้าง สูง ลึก) บนฝาผนังที่จะติดทีวี
     จำเป็นต้องมีระยะห่างตามภาพด้านล่าง เพื่อป้องกันความร้อนที่จะสะสมรอบ ๆ ทีวี

     หมายเหตุ:
     ถ้าหากติดตั้งทีวีไว้โดยไม่มีระยะห่างรอบ ๆ ช่องระบายอากาศจะถูกปิดกั้น และความร้อนจะสะสมอยู่ด้านใน ที่อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้หรือเสียหายได้

     ภาพขนาดของระยะห่างที่ต้องมีในการติดตั้งทีวี ระยะห่างที่จำเป็นรอบ ๆ ทีวีคือ ด้านบน 300มม. แต่ละข้าง 100มม.และด้านล่าง 100มม.
     หน่วย: มิลลิเมตร

    3. กำหนดตำแหน่งติดตั้งของฐานของชุดติดตั้งผนัง (Wall Mount Unit)
     กำหนดตำแหน่งตรงกลาง [1]ของหน้าจอทีวี
     ตำแหน่งที่ความยาวของ C(รูปด้านล่าง) เหนือ ตำแหน่งศูนย์กลางเป็น ตำแหน่งของรูสกรูที่จะเอาฐานมาใส่
     ความยาวจาก ตำแหน่งสกรู ถึงขอบด้านล่างของทีวีคือความยาว D

     สำหรับขนาดที่แสดงโดยตัวอักษรในรูป ให้ดูจากตารางด้านล่างนี้ (รูปจากเครื่องรุ่น KD-65X8000H)

     รูปด้านซ้ายคือขนาดด้านหลังของทีวี (a: ความกว้างของทีวี, b: ความสูงของทีวี, c: ความยาวจากกึ่งกลางของหน้าจอถึงตำแหน่งของรูสกรูที่จะติดตั้งฐาน) ตัวเลขทางขวามือเป็นการดูจากด้านข้างของทีวี (d: ความยาวจากขอบด้านล่างของทีวีถึงตำแหน่งรูของสกรู)
     หน่วย: มิลลิเมตร

     [1]ตำแหน่ง ตรงกลางของหน้าจอเมื่อติดตั้งทีวีเข้าไปแล้ว

     รุ่น (KD-/KE-) Aความกว้างของทีวี Bความสูงของทีวี Cความยาวจาก ตรงกลางของหน้าจอ Dความยาวจากขอบด้านล่างของทีวี
     65X95xxH 1,448มม. 833มม. 71มม. 492มม.
     55X95xxH 1,229มม. 710มม. 133มม. 492มม.
     65X90xxH 1,450มม. 833มม. 71มม. 491มม.
     55X90xxH 1,231มม. 710มม. 133มม. 491มม.
     65X80xxH 1,462มม. 841มม. 71มม. 494มม.
     55X80xxH 1,243มม. 718มม. 133มม. 494มม.
   2. เลือกแบบของการติดตั้งผนัง

    เลือกจากสองวิธีการติดตั้ง: แบบมาตรฐาน (Standard) ที่จะทำให้มีพื้นที่ว่างระหว่างฝาผนังและทีวี หรือ แบบบาง (Slim) ซึ่งจะทำให้ทีวีเข้าชิดกับฝาผนังมากขึ้น ในการยึดแบบบาง ทีวีจะให้ความรู้สึกว่าได้ผนึกรวมเข้ากับฝาผนัง ทำให้ดูออกมาทันสมัยมากขึ้น
    ขั้นตอนการติดตั้งจะแตกต่างกันไปตามแบบของการติดตั้งนี้

    หมายเหตุ:
    ถ้าหากท่านเลือกการติดตั้งแบบบาง การใช้อินพุตทางด้านหลังจะมีข้อจำกัด

    สำหรับขนาดที่แสดงโดยตัวอักษรในรูป ให้ดูจากตารางด้านล่างนี้ (รูปจากเครื่องรุ่น KD-65X8000H)

    การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount) การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)
    ภาพด้านข้างของทีวี (e: ความลึกเมื่อติดตั้งบนผนังแบบมาตรฐาน (Standard)) ภาพด้านข้างของทีวี (f: ความลึกเมื่อติดตั้งบนผนังด้วยวิธีแบบบาง (Slim))
    หน่วย: มิลลิเมตร
    รุ่น (KD-/KE-) Eความลึกเมื่อติดตั้งผนัง (สำหรับขายึดแบบมาตรฐาน) Fความลึกเมื่อติดตั้งผนัง (สำหรับขายึดแบบบาง)
    65X95xxH 134มม. 92มม.
    55X95xxH 134มม. 92มม.
    65X90xxH 134มม. 92มม.
    55X90xxH 134มม. 92มม.
    65X80xxH 135 มม. 93มม.
    55X80xxH 131มม. 93มม.
   3. การติดตั้งฐานเข้ากับฝาผนัง
    1. สำหรับขายึดแบบมาตรฐาน ให้ติดตัวอะแดปเตอร์ฐานเข้ากับตัวฐาน
     ตรวจดูตำแหน่ง “b” ในรูปด้านล่างสำหรับตำแหน่งการติดตั้ง
     * สำหรับการติดตั้งแบบบาง ไม่ต้องติดตัวอะแดปเตอร์ฐาน
     รูปภาพ ตำแหน่ง ตะขอเกี่ยว a, b, c, d บนตัวฐาน
     รูปภาพตำแหน่งต่าง ๆ บนฐานที่จะติดตั้งตัวอะแดปเตอร์ฐานเข้าไป (b: ตำแหน่งติดตั้งของตัวอะแดปเตอร์ฐาน)


     ใช้ สกรู (PSW 4×10) ที่ให้มากับชุด ติดตั้งผนัง เพื่อทำการติดตั้ง ตัวอะแดปเตอร์ฐานเข้ากับฐาน

     [A]
     ฐาน
     [I]
     อะแดปเตอร์ฐาน
     [J]
     PSW 4×10
     รูปภาพของจุดที่จะติดตั้ง A, I, และ J
    2. วางฐานบนผนังและจัดตำแหน่งให้ตรงกับ ตำแหน่งของรูสกรูใน “1-3 กำหนดตำแหน่งติดตั้งของฐานของชุดติดตั้งผนัง (Wall Mount Unit)” ข้างต้น โดยใช้ตัววัด ระดับ เพื่อให้ฐานอยู่ในแนวนอน และทำเครื่องหมาย ตำแหน่งสำหรับติดตั้ง (รูสกรู 4 ตัว)

     สำหรับ ตำแหน่งของรูสกรู ให้อ้างอิงกับรูปด้านล่าง
     รูปภาพแสดง ตำแหน่งของรูสกรู ที่จะติดตั้งฐานเข้ากับผนัง

     • การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount)
      รูปภาพเครื่องหมายสี่จุด (บนและล่างทั้งสองด้าน) ที่ฐานจะติดตั้งเข้าไป

     • การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)
      รูปภาพเครื่องหมายสี่จุด (บนและล่างทั้งสองด้าน) ที่ฐานจะติดตั้งเข้าไป

    3. เจาะรูจุดที่ทำเครื่องหมายไว้

    4. ให้ใช้อย่างน้อย สกรูสี่ตัวที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 8มม. (เตรียมมาต่างหาก) ทำการติดตั้งฐานเข้ากับผนัง
     ใช้ตัววัด ระดับทำการติดตั้งฐานให้อยู่ในแนวนอน

     • การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount)
      * ขันสกรูสี่ตัวเข้าไปในรูสกรูของ ตัวอะแดปเตอร์ฐานตามตัวฐาน

      [A]
      ฐาน
      [I]
      อะแดปเตอร์ฐาน
      รูปภาพแสดงตำแหน่ง A และ I สำหรับการติดตั้งแบบมาตรฐาน
     • การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)
      * ขันสกรูสี่ตัวเข้าไปในรูสกรูของตัวฐาน

      [A]
      ฐาน
      รูปภาพแสดงตำแหน่ง A สำหรับการติดตั้งแบบบาง
  4. ติดตั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้ากับทีวี

   ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ติดตั้ง แท่นวางบนโต๊ะ (Table-Top Stand) ก่อนที่จะทำการติดตั้งทีวีเข้ากับผนังโดยดูตามคู่มือการเซ็ตอัป
   1. ถอดสกรูที่อยู่ทางด้านหลังของทีวีออก

    ถอดสกรูสี่ตัวที่อยู่ทางด้านหลังของทีวีออก
    * เก็บสกรูที่ถอดออกนี้ไว้กับ คู่มือการใช้งานในสถานที่ปลอดภัย
    รูปภาพตำแหน่งของสกรูทางด้านหลังของทีวีที่จะถอดออก

   2. ติดตั้ง ตัวติดตั้งผนัง (Wall-Mount Attachment) (ที่ให้มากับทีวี) เข้ากับด้านหลังของทีวี (เพื่อให้ขนานกับผนัง)

    รูปภาพของตำแหน่งของ ตัวติดตั้งผนัง (Wall-Mount Attachment) "VS" ที่จะติดตั้งเข้าไป
    1. ใส่ลูกรอกและ สกรู (+PSW 6×20)เข้าไป ขันสกรูให้แน่นเพื่อไม่ให้หลุดออกมา

    2. ติดสายรัดและแหวนรองด้วยสกรู (การติดตั้งแบบมาตรฐาน: +PSW 6×50, การติดตั้งแบบบาง: +PSW 6×20)

     • การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount)
      [B]
      ลูกรอก
      [C]
      สกรู (+PSW 6×20)
      [L]
      สกรู (+PSW 6×50)
      [K]
      แหวนรอง (60มม.)
      [F]
      เข็มขัด
      รูปภาพตำแหน่ง B และ C และจากนั้นติดตั้ง F, K, และ L สำหรับ การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount)
     • การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)
      [B]
      ลูกรอก
      [E]
      แหวนรอง (20มม.)
      [C]
      สกรู (+PSW 6×20)
      [F]
      เข็มขัด
      รูปภาพตำแหน่งของ B และ C และจากนั้นติดตั้ง F, E, สำหรับการติดตั้งแบบบาง (Slim mount)
   3. เชื่อมต่อสายต่าง ๆ ที่จำเป็นเข้ากับทีวี

    เชื่อมต่อสายไฟ สายอากาศ และสาย HDMI เข้าไปก่อนการติดทีวีเข้ากับผนัง เมื่อท่านติดทีวีเข้ากับผนังแล้ว ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อสายต่าง ๆ ได้อีก ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เชื่อมต่อเสร็จแล้วก่อนที่จะติดทีวีเข้ากับผนัง

    หมายเหตุ:
    ถ้าหากท่านเลือกการติดตั้งแบบบาง การใช้อินพุตทางด้านหลังจะมีข้อจำกัด

   4. ถอดแท่นวางบนโต๊ะออกจากทีวี

    ถอดแท่นวางบนโต๊ะออกทีละด้าน จับแท่นวางบนโต๊ะให้มั่นคงด้วยมือทั้งสองในระหว่างที่คนอื่น ๆ ช่วยกันยกทีวีขึ้น
    ทำซ้ำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้และถอดอีกด้านหนึ่งของแท่นวางบนโต๊ะออก
    รูปเป็นของ KD-65X9500H

    รูปภาพการถอดแท่นวางบนโต๊ะออกจากทีวี

    หมายเหตุ:

    • จะต้องใช้คนถึงสามคนขึ้นไปในการถอด แท่นวางบนโต๊ะนี้
    • ระวังที่จะไม่ใช้แรงมากเกินไปในระหว่างการถอด แท่นวางบนโต๊ะออกจากทีวี ที่อาจจะทำให้ทีวีตกหล่นลงมาเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือสร้างความเสียหายต่อทีวีได้
    • ระวังในการจับตัว แท่นวางบนโต๊ะไม่ให้สร้างความเสียหายกับทีวี
    • ระวังในการยกตัวทีวี จากการที่ แท่นวางบนโต๊ะไม่ได้มีการยึดไว้ อาจจะเกิดเหตุการณ์ แท่นวางบนโต๊ะล้มก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
    • ระวังในขณะทำการถอด แท่นวางบนโต๊ะออกจากทีวี เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หล่นลงมาและทำความเสียหายกับผิวหน้าของทีวีที่ตั้งอยู่
  5. ติดตั้งทีวีเข้ากับชุดติดตั้งผนัง

   หมายเหตุ:
   ต้องมั่นใจว่าอย่างน้อยต้องมีคนจับทีวีไว้สองคน เมื่อทำการเคลื่อนย้ายทีวี ให้จับด้านข้างและด้านล่างของกรอบเครื่อง ระวังที่จะไม่ไปจับที่พื้นหน้าของหน้าจอด้วยมือของท่าน หรือกดพื้นหน้าจออย่างแรง
   ภาพแสดงการเคลื่อนย้ายเครื่อง ถ้าหากท่านทำการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องด้วยพื้นน้า หน้าจออาจจะแตกได้

   1. ติดตั้งทีวีเข้ากับ ตัวอะแดปเตอร์ฐาน (การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount) หรือตัวฐาน การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)
    1. ติดตั้งลูกรอกให้แน่นกับด้านหลังของทีวีในระหว่างที่ปรับแนวให้ตรงกับรูของตัวอะแดปเตอร์ฐานหรือตัวฐาน

     • การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount)
      [B]
      ลูกรอก
      [K]
      แหวนรอง (60มม.)
      [F]
      เข็มขัด
      รูปภาพแสดงการติดทีวีในระหว่างที่ปรับแนวเข้ากับรูของ ตัวอะแดปเตอร์ฐานสำหรับการติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount)
     • การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)
      [B]
      ลูกรอก
      [E]
      แหวนรอง (20มม.)
      [F]
      เข็มขัด
      รูปภาพแสดงการติดทีวีในระหว่างที่ปรับแนวเข้ากับรูของ ตัวฐานสำหรับการติดตั้งแบบบาง (Slim mount)
    2. ตรวจดูว่าลูกรอกไปถึงที่ปลายของร่องบน ตัวอะแดปเตอร์ฐานหรือตัวฐานแล้ว

   2. ป้องกันด้านล่างของทีวีไม่ให้ล้มลงมา

    ติดตั้งสายรัดเข้ากับผนัง เพื่อไม่ให้หลุดออกมา และยึดให้อยู่กับที่โดยใช้ สกรูที่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง 5มม. (จัดเตรียมไว้ต่างหาก)
    * ดึงด้านล่างของหน้าจอออกไปด้านหน้าอย่างนิ่มนวล และดูว่าด้านล่างไม่มีการยกขึ้นมา
    ถ้ายังมีการยกขึ้นมา ให้ทำการยึดให้แน่นอีกครั้ง โดยที่สายรัดต้องไม่หลุดหลวม

    การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount) การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)
    [F]
    เข็มขัด
    ภาพด้านข้างของทีวี (F: ยึดสายรัดให้แน่นด้วยสกรู)
    [F]
    เข็มขัด
    ภาพด้านข้างของทีวี (F: ยึดสายรัดให้แน่นด้วยสกรู)

    ถ้าตรวจดูทีวีและเห็นว่ามีการติดที่มั่นคงกับผนังดีแล้ว การติดตั้งเป็นอันเสร็จสมบูรณ์
    เพลิดเพลินกับทีวี BRAVIA ของท่านด้วยสไตล์การติดตั้งเข้ากับผนังของท่านได้อย่างสวยงาม