หมายเลข ID หัวข้อ : 00243450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2020

วิธีการรีเซ็ต ชุดหูฟังไร้สาย (WF-H800)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  การรีเซ็ตชุดหูฟัง

  1. ในขณะที่ใช้นิ้วหัวแม่มือของท่านกดตัวเครื่องไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวได้ในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ให้ใช้นิ้วชี้ของท่านกดที่ปุ่มบนตัวเครื่อง
  2. ใส่ตัวชุดหูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ปล่อยให้ฝาปิดของกล่องสำหรับชาร์จไฟเปิดไว้ จากนั้นกดค้างที่ปุ่มของเครื่องทางด้านซ้ายของเครื่องไว้นานประมาณ 20 วินาที ปล่อยนิ้วของท่านเมื่อ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของ ชุดหูฟังนั้นปิดลงไปหลังการกะพริบ


  3. กดค้างที่ปุ่มบนตัวขวาอีกประมาณ 20 วินาที ปล่อยนิ้วของท่านเมื่อ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของ ชุดหูฟังนั้นปิดลงไปหลังการกะพริบ   ถ้าตัวแสดงสถานะ (สีน้ำเงิน) บนชุดหูฟังกะพริบ แสดงว่าชุดหูฟังนั้นอาจจะไม่ได้มีการรีเซ็ตที่ถูกต้อง เนื่องจากชุดหูฟังถูกถอดออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ ทำการรีเซ็ตอีกครั้ง

  หมายเหตุ:


  การรีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  1. ใส่ตัวชุดหูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ปล่อยให้ฝาปิดของกล่องสำหรับชาร์จไฟเปิดไว้ จากนั้นกดค้างที่ปุ่มของตัวเครื่องด้านซ้ายและขวา ไว้นานประมาณ 10 วินาที ปล่อยนิ้วของท่านเมื่อ ตัวแสดงสถานะ (สีแดง) ของ ชุดหูฟังนั้นเริ่มกะพริบ
  2. ตัวแสดงสถานะ (สีฟ้า) กะพริบ 4 ครั้ง, และ ชุดหูฟังนั้นจะถูกรีเซ็ต

  หมายเหตุ: