หมายเลข ID หัวข้อ : 00239507 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

หลังการเชื่อมต่อ ตัวควบคุม แบบ DualShock 4 ผ่านทาง Bluetooth รีโมทคอนโทรลแบบ Bluetooth ทำงานไม่เป็นปกติ

ไม่สามารถควบคุมทีวีโดย รีโมทคอนโทรลแบบ Bluetooth ได้ ใช้เวลานานในการสั่งงาน รีโมทคอนโทรลแบบ Bluetooth ไม่สามารถยกเลิกการจับคู่และตัดการเชื่อมต่อกับ DUALSHOCK4

  ข้อสำคัญ: 

  • หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้
  • เนื่องจากบริการของ PlayStation ได้สิ้นสุดลงแล้ว ตัวควบคุมแบบ DUALSHOCK ทั้งหมดจะไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป

  ถ้าหากท่านเชื่อมต่อ DUALSHOCK4 เข้ากับทีวีผ่านทาง Bluetooth ให้ถอดปลั๊กไฟของทีวีออก แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ และจากนั้นทำการยกเลิกการจับคู่กับ DUALSHOCK4 ดังต่อไปนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่รูปภาพ การตั้งค่า Settings
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Remotes & AccessoriesBluetooth settingsWireless ControllerUnpairOK (Android™ 9)
   • เลือกที่ Bluetooth settingsWireless ControllerUnpairOK (Android 8.0)