หมายเลข ID หัวข้อ : 00239419 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

ในระหว่างการเล่นเพลงด้วยแอปอื่นที่ไม่ใช่ Music Player ท่านอาจจะได้ยินเสียงซ้อนทับกันอยู่

    ขึ้นอยู่กับแอปเพลงอื่น ๆ ที่ท่านกำลังใช้อยู่นั้น (ที่ไม่ใช่ Music Player) ปุ่ม    (play/pause) บนตัวเครื่องอาจจะไม่ได้มีการเปิดใช้งานอย่างถูกต้อง

    ในกรณีนี้ เพลงที่ท่านได้ยินอาจจะมีเสียงซ้อน เนื่องจาก แอป Music Player และแอปตัวอื่นอาจจะเริ่่มทำงานพร้อมกันเมื่อกดที่ปุ่ม   (play/pause)

    ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเล่นเพลง โดยใช้แอปอื่นที่ไม่ใช่ Music Player:

    1. กดที่ปุ่ม    (play/pause) บนตัวเครื่อง จากนั้นหยุดการเล่นเพลงที่มีการซ้อนกันนั้นชั่วคราว
    2. การเล่นหรือหยุดชั่วคราวแอปเครื่องเล่นที่ทำงานอยู่ จะใช้วิธีสั่งงานบนหน้าจอของแอปนั้น