หมายเลข ID หัวข้อ : 00231263 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2019

ตารางกิจกรรม Sony Digital Camera Thailand ประจำเดือน สิงหาคม 2562

    1 สิงหาคม 2562 Weekday Training Course: คอร์สอบรมการปรับตั้งค่ากล้องระดับสูง

    3 สิงหาคม 2562 คอร์ส Basic Camera and Photography พื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ

    8 สิงหาคม 2562 Weekday Training Course: คอร์สอบรมพื้นฐานการถ่ายภาพท่องเที่ยว

  10 สิงหาคม 2562 คอร์ส Macro Photography การถ่ายภาพมาโคร คอร์สอบรมการถ่ายภาพมาโครและทริปถ่ายภาพนอกสถานที่

  11 สิงหาคม 2562 คอร์ส Macro Photography การถ่ายภาพมาโคร คอร์สอบรมการถ่ายภาพมาโครและทริปถ่ายภาพนอกสถานที่

  17 สิงหาคม 2562 คอร์สอบรม Art of Composition: ศิลปะการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย

  22 สิงหาคม 2562 Weekday Training Course: คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานโหมดถ่ายภาพ Manual

  24 สิงหาคม 2562 พื้นฐานการถ่ายวีดีโอ สำหรับงาน Vlog by Tommy Thanabut

  29 สิงหาคม 2562 Weekday Training Course: การวัดแสงเพื่อการถ่ายภาพสำหรับกล้องโซนี่

   

  รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม ตรวจสอบเพิ่มเติมที่

  https://www.facebook.com/SonyDigitalCameraThailand