หมายเลข ID หัวข้อ : 00231561 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/06/2020

เมื่อใช้โทรศัพท์ เสียงของคู่สนทนาจะเบา หรือไม่ได้ยินเลย (WF-1000XM3, WF-H800, WF-XB700)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หมายเหตุสำหรับ WF-1000XM3:
  ถ้าหากอาการต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างการโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรี อาจจะสามารถแก้ได้โดย การอัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังเป็นเวอร์ชัน 2.1.0 หรือที่ใหม่กว่า

  • คู่สนทนาได้ยินเสียงของท่านยากเมื่อท่านพูดเสียงเบา
  • เสียงในคู่สนทนามีการรบกวนเมื่อมีเสียง แบคกราวด์ที่ดังหรือดังผิดปกติ (เช่นเสียงรถหรือเสียงรถไฟ) ในบริเวณของท่าน

  เข้าไปดูที่  หน้ารุ่นเครื่องใน เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony และใช้แอป Sony | Headphones Connect เพื่อรับการอัปเดต

  สำหรับให้ท่านใช้อ้างอิง ท่านสามารถจะโทรศัพท์แบบ แฮนด์ฟรีได้โดยใช้ สมาร์ทโฟนหรือ โทรศัพท์มือถือที่รองรับโปรไฟล์ Bluetooth แบบ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อทาง Bluetooth

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขหลังทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ หูฟังแล้ว หรือถ้าหากท่านมีปัญหาอื่นบางอย่างที่นอกเหนือจากข้างต้น ให้เช็คสิ่งต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง หูฟังและ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้มีการเปิดไว้แล้ว
  • ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นให้สูงขึ้นไปอีก
  • ตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป และทำการเชื่อมต่อใหม่
  • เลือกที่ HFP หรือ HSP สำหรับโปรไฟล์ ถ้าหาก สมาร์ทโฟนหรือ โทรศัพท์มือถือของท่านรองรับได้ทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งไปที่ HFP
  • เมื่อท่านรับสายโทรเข้าในระหว่างที่ฟังเพลงอยู่ด้วย หูฟัง ให้ทำตามขั้นตอนตามรุ่นเครื่องของท่าน
   • สำหรับ WF-1000XM3
    หยุดการเล่นเพลง และจากนั้นแตะที่ทัช เซนเซอร์สองครั้งอย่างเร็วบนตัวทางด้านซ้ายหรือด้านขวา เพื่อรับสายที่โทรเข้ามา
   • สำหรับ WF-H800 / WF-XB700
    หยุดการเล่นเพลง และจากนั้นแตะปุ่มบนตัวทางด้านซ้ายหรือด้านขวา และรับสายที่โทรเข้ามา