หมายเลข ID หัวข้อ : 00236031 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

ฟังก์ชัน ปรับ ระบบตัดเสียงรบกวนให้เหมาะสม (Noise Cancellation optimiser) คืออะไร?

  ท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านสามารถปรับ การตั้งค่าของ ระบบตัดเสียงรบกวนของท่านได้? เทคโนโลยี ระบบตัดเสียงรบกวน จะทำให้ ผู้ใช้ทำการ ปรับเปลี่ยน การตั้งค่าได้โดยการวิเคราะห์สภาวะอันใหม่และที่แตกต่าง

  ฟังก์ชันการปรับให้เหมาะสม จะตรวจดูปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของความดันในเครื่องบิน การใส่หรือถอดแว่นตา และแม้กระทั่งแบบทรงผมของท่าน! เมื่อท่านได้รับการปรับ หูฟังของท่านได้เหมาะสมแล้ว จะคงการตั้งค่านั้นไว้จนกว่าท่านจะเรียกโปรแกรมนั้นขึ้นมาใหม่

  เราแนะนำให้ทำการปรับความเหมาะสมนี้เมื่อท่านใช้ ชุดหูฟังของท่านในครั้งแรก เมื่อท่านเดินทางในเครื่องบิน หรือถ้าหากท่านอยู่ใน สภาวะแวดล้อมที่ท่านใช้งานเป็นประจำ ถ้าสภาวะที่ท่านสวมใส่มีการเปลี่ยนไปมาก ก็ไม่เลวนักที่จะทำการเรียกการทำงานของ ฟังก์ชันนี้อีกครั้ง ท่านสามารถเรียกการทำงานนี้ได้จาก แอป Sony | Headphones Connect
   

  วิธีการเรียกการทำงานของ ฟังก์ชันตัวปรับความเหมาะสมนี้

  1. เปิด ชุดหูฟังของท่านขึ้นมา
  2. เปิดโหมด NC
  3. กดค้างที่ปุ่ม NC/AMBIENT ประมาณ 2 วินาที ในระหว่างที่อยู่ในโหมด NC จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงบอก
  4. Optimiser start! ปล่อยให้ หูฟังของท่านทำงานไป และหลีกเลี่ยงการรบกวนในระหว่างการปรับให้เหมาะสมนี้ ท่านจะทำการยกเลิกการทำงานนี้ได้ ถ้าหากท่านสวมใส่ ชุดหูฟังนี้ในระหว่างการโปรแกรมนี้

   

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านตั้งปุ่ม NC/AMBIENT เป็นปุ่ม Google Assistant/Amazon Alexa ท่านจะไม่สามารถสั่งงาน ฟังก์ชัน NC Optimizer นี้จาก ชุดหูฟังได้ ให้ใช้ แอป Sony | Headphones Connect แทน