หมายเลข ID หัวข้อ : 00203803 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

[VIDEO] เปิดกล่อง X85F ซีรีส์

  วิดีโอต่อไปนี้ จะแนะนำวิธีการเปิดกล่อง X85F ซีรีส์.

  สำหรับเครื่องรุ่น 75", 65" และ 55"


  สำหรับเครื่องรุ่น 49" และ 43"

  บทช่วยสอน:
  เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  หมายเหตุ: ชื่อรุ่นและการออกแบบตัวเครื่องที่แท้จริง อาจจะแตกต่างไปได้ตามภูมิภาค. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ Setup Guide/Startup Guide สำหรับทีวีของท่าน.