หมายเลข ID หัวข้อ : 00243865 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2020

X95H ซีรีส์ (75/65/55 นิ้ว): ขนาดของ Android TV™

  ค่าขนาดเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ 
  บางรุ่นจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของท่าน 
  สำหรับ ขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้ขายึดติดตั้งผนังของ Sony ให้อ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้งขายึดติดตั้งผนัง ใน เว็บไซต์สนับสนุนของผลิตภัณฑ์นั้น

  การใช้แท่นวาง: ตำแหน่งมาตรฐาน

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  (มม.)

  รุ่น (KD-)ABCDEFG
  75X95xxH16729601675104882415164
  65X95xxH1448833144990682353149
  55X95xxH1229710123077980310135

   

  การใช้แท่นวาง: ตำแหน่งด้านแคบ

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  (มม.)

  รุ่น (KD-)ABCDEFG
  75X95xxH16729601057104882415164
  65X95xxH144883388290682353149
  55X95xxH122971080777980310135

   

  การติดตั้งบนฝาผนัง

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  (มม.)

  รุ่น (KD-)ABCDEF
  75X95xxH1672960300300686519
  65X95xxH1448833300300574392
  55X95xxH1229710300300465268

  G: ขนาดรู M6 สำหรับขายึดติดตั้งผนัง
  *อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดความยาวของสกรู

  ด้วยเหตุผลใน การป้องกันตัว ผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย Sony แนะนำให้ติดตั้งทีวีของท่านบนฝาผนังโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตของ Sony เท่านั้น
  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านใช้ ขายึดติดตั้งผนังที่ระบุเท่านั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีนั้น ๆ