หมายเลข ID หัวข้อ : 00182854 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของ SD Card สำหรับ Windows 8

  เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากดรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

  สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2. - :  ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ชื่อรุ่น สถานะที่ใช้งานร่วมกันได้
  SF-2B4 O
  SF-4B4 O
  SF-8B4 O
  SF-2N1 O
  SF-4N4 O
  SF-8N4 O
  SF-16N4 O
  SF-32N4 O
  SF-4U6 O
  SF-8U6 O
  SF-16U6 O
  SF-32U6 O
  SF-8NX O
  SF-16NX O
  SF-32NX O
  SF-8UY O
  SF-16UY O
  SF-32UY O
  SF-8UX O
  SF-16UX O
  SF-32UX O
  SF-64UX O
  SR-2A1 O
  SR-4A4 O
  SR-8A4 O
  SR-16A4 O
  SR-32A4 O
  SR-2N1 O
  SR-4N4 O
  SR-8N4 O

  หมายเหตุ:
  โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
  อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้