หมายเลข ID หัวข้อ : 00265094 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2021พิมพ์

สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบเพื่อป้องกันทีวีของท่่านเมื่อคาดว่าจะมีฟ้าผ่า

  เกี่ยวกับฟ้าผ่าและความเสียหาย

  เมื่อมีสภาพอากาศที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมกับฟ้าผ่า อุบัติเหตุเช่นไฟดูดหรือทีวีเสียหายอาจจะเกิดขึ้นได้ สิ่งนี้เรียกว่า ฟ้าผ่าโดยตรง (Direct stroke) เมื่อมีฟ้าฝ่าข้างเคียง บริเวณที่เกิดแรงดันไฟฟ้า เราเรียกว่า ฟ้าผ่าโดยอ้อม (Indirect stroke) แรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ไม่ปกติเหล่านี้อาจจะมีการส่งผ่านไปยังทีวีผ่านเต้ารับไฟหรือสายไฟเสาอากาศและทำลายภายในทีวีได้

  เมื่อเริ่มมีเสียงฝนฟ้าคะนอง

  ฟ้าผ่าดังที่ทราบกันแล้วว่าเป็นการไหลของไฟฟ้าแรงดันสูงมากและกระแสปริมาณสูงมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงของไฟดูด จึงมีการห้ามไม่ให้ัสัมผัสสายอากาศหรือปลั๊กไฟเมื่อเริ่มได้ยินเสียงของฝนฟ้าคะนอง

  เมื่อคาดว่าจะมีฟ้าผ่า

  1. ให้ปิดทีวี จากนั้นให้ถอดปลั๊กสายไฟ (สายไฟหลัก) ออก
   • ถ้าหากท่านกำลังบันทึก ฮาร์ดดิสก์ภายนอกแบบ USB (HDD) ให้หยุดการบันทึกไว้ล่วงหน้า
   • ในระหว่างที่ถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออก จะไม่มีการอัปเดตของการแนะนำรายการ (Program guide)
  2. ถอดสายที่เชื่อมต่อกับด้านนอกของทีวีทั้งหมดออกเช่น สายอากาศ สายเคเบิล HDMI และ สาย LAN
  3. หลังจากที่ฟ้าแลบมีการบรรเทาลง ให้เชื่อมต่อสายไฟ (สายไฟหลัก), สายอากาศ สายเคเบิล HDMI และสาย LAN ตามก่อนหน้านี้

  เมื่อท่านไม่สามารถเปิดทีวีหลังการเกิดสายแลบ

  เมื่อท่านไม่สามารถเปิดทีวีหรือไม่มีภาพหลังการเกิดฟ้าแลบ ทีวีนั้นอาจจะมีการหยุดทำงานเป็นการชั่วคราว

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อถอดปลั๊กสายไฟ (สายไฟหลัก) จากเต้าเสียบไฟและเริ่มการทำงานของทีวีใหม่หลังจากผ่านมาระยะหนึ่ง เพื่อตรวจดูอีกครั้งว่าเครื่องทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

  1. ปิดทีวี
  2. ถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ของทีวีออกจากเต้ารับไฟ
  3. หลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง ให้เสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) เข้ากับเต้ารับไฟ
  4. เปิดทีวีขึ้นมา

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม