หมายเลข ID หัวข้อ : 00120262 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

อะไรคือความแตกต่างของเมนูต่าง ๆ, และจะเลือกดูรายละเอียดเหล่านี้ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเรียกดูรายละเอียดจากเมนูที่แตกต่างกันของทีวีนี้; ให้ใช้ปุ่มลูกศรชี้ทิศทางต่าง ๆ บนรีโมทของท่าน.
Remote directions Remote directions
ใช้ปุ่มลูกศรชี้ทิศทางบนตัวรีโมทของท่านเพื่อไปยังตำแหน่งเมนู TV เลือกที่ตัวเลือกต่าง ๆ โดยการกดที่ปุ่ม plus(บวก). อันนี้จะเป็นปุ่มกลม ที่อยู่ตรงกลางของบริเวณวงกลมตรงกลางของบริเวณ Menu ของตัวรีโมทของท่าน.

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของเมนูต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน Sony Android TV:

Search (ค้นหา)

การค้นหาโดยใช้เสียงหรือข้อความ. ให้ใช้ปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนรีโมทของท่านเพื่อทำการเลือกตัวอักษรสำหรับการค้นหาตามข้อความ.
เลือกที่ Search และจะมีผลลัพธ์แสดงขึ้นมา.

Voice Search menu

Voice Search menu

เป็นไปได้เช่นกันที่จะทำการค้นหาโดยการใช้คำสั่งเสียงต่าง ๆ. ถ้าต้องการจะเปิดการทำงานของ Voice Control, ให้กดที่ไอคอนรูปไมโครโฟนบนรีโมทแบบ One-Flick หรือใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านกับแอพ TV SideView หรือ แอพ Android TV Remote Control.
หมายเหตุ: TV SideView จะมีอยู่ใน Google Play Store, และใน iTunes App Store. โดยที่ Android TV Remote Control จะมีเฉพาะใน Google Play Store.

ตัวเลือก Voice Control ใน Sony Android TV สามารถจะทำงานตามตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

Voice Search (การค้นหาโดยใช้เสียง)
ตัวอย่างของพยางค์ที่ค้นหา:
  • Pancakes 
  • Romantic comedies
  • Oscar winners 

Voice Question (คำถามเสียง)
ตัวอย่างของพยางค์ที่ค้นหา:

  • Do I need an umbrella today (วันนี้ฉันต้องพกร่มไปด้วยหรือไม่)?
  • What time is it in Auckland (เวลาในออคแลนด์คือเท่าใด)?
  • What is 24,000 divided by 7 (24,000 หารด้วย 7 เท่ากับเท่าใด)?

หมายเหตุ: ตัวอย่างต่าง ๆ ด้านบนนี้จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต. ถ้าหากทีวีของท่านไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต,การค้นหาของท่านจะจำกัดเพียงคำแนะนำรายการเท่านั้น.

คำแนะนำสำหรับท่าน

ในที่นี้ท่านจะพบกับเนื้อหาที่แนะนำ, หรือการแจ้งประกาศจากแอพที่มีการใช้งานทั่วไป เช่นเดียวกันกับประวัติการรับชมของท่าน.
นอกจากนี้ยังมี การ์ด ที่เล่นอยู่ในตอนนี้, สำหรับใช้ในการกลับไปเล่นต่อจากเนื้อหาที่มีการหยุดพักการเล่นชั่วคราวไว้.

ถ้าต้องการจะปิดการทำงานของ Recommendations, ให้ไปที่ Settings → System Preferences → Home Screen → Customise Recommendations และ เลือกเนื้อหาที่ท่านต้องการจะซ่อนไว้หรือให้แสดงออกมา.

Recommended menu

แอพตัวหลัก ๆ

ในส่วนนี้ท่านจะพบกับแอพและบริการที่แนะนำจาก Sony.

Recommended menu

Inputs

ท่านสามารถเลือกแหล่งป้อนอินพุทของท่านได้อย่างรวดเร็วจากรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย, เช่น เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, หรือการไปยังพอร์ตที่ใช้อยู่ เช่น HDMI.
ท่านสามารถจะเลือกเพื่อรับชมรายการทีวีที่ส่งออกอากาศจากเมนูได้เช่นกัน, โดยการเลือกที่ Digital/Analogue/Satellite - ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่ท่านรับจากผู้ให้บริการส่งออกอากาศของท่าน.

Recommended menu

Apps

ในส่วนนี้ท่านจะพบกับการเลือกของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ท่านได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเข้าไปจาก Google Play store.
แอพต่าง ๆ ที่มีการติดตั้งมาให้จากโรงงานจะแสดงขึ้นมาในหน้านี้เช่นกัน เช่น Album, Music, Photo Sharing Plus, และ Screen mirroring.

Recommended menu

Games

หน้านี้จะเป็นจุดที่ท่านจะเห็นเกมต่าง ๆ ที่ท่านได้ดาวน์โหลดมาและติดตั้งเข้าไปจาก Google Play store.
เกมต่าง ๆ ที่ให้มาจากโรงงานจะแสดงขึ้นมาในหน้านี้ด้วยเช่นกัน.

Recommended menu

Settings

ในชั้นเมนูสุดท้าย ท่านจะพบกับการปรับตั้งที่แตกต่างกันสำหรับทีวีของท่าน.

Recommended menu

Settings (การปรับตั้ง)

ภายในกลุ่มนี้จากตัวเลือกอื่น ท่านจะได้พบกับ:

TV: Channel setup, External inputs, Display, Sound, Illumination LED, Power, Apps, Daydream, Storage & reset, Auto start-up, About.
Network & Accessories: Network setup, Google Cast, Bluetooth settings, Touchpad Remote Control settings, Recording HDD Setup.
System Preferences: : Date & time, Language, Keyboard, Accessibility, Search, Speech, Retail mode settings.
Personal: Location, Security & Restrictions, Parental lock (Broadcast), Recommendations, Add account.

Wi-Fi

ในกลุ่มนี้ท่านจะได้พบกับ:

Wi-Fi: เครือข่ายที่มีอยู่, การเชื่อมต่อผ่าน WPS, การเชื่อมต่อด้วยตนเอง.
Wired LAN: การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, ตัวเลือกขั้นสูง.

Timers (นาฬิกาตั้งเวลา)

On timer (ตั้งเวลาเปิด): ตั้งทีวีให้ทำการเปิดและปิดเองโดยอัตโนมัติ.
ในกลุ่มนี้ท่านจะได้พบกับ: On timer, Day, Time, Duration, Inputs, Channel, Volume setup.

Sleep timer (ตั้งเวลานอนหลับ): ตั้งให้ทีวีทำการปิดเองโดยอัตโนมัติ.
ในกลุ่มนี้ท่านจะได้พบกับ: 120 นาที, 90 นาที, 60 นาที, 45 นาที, 30 นาที, 15 นาที, Off.

Help (ช่วยเหลือ)

Help Guide (คู่มือสำหรับการช่วยเหลือ): เวอร์ชั่นในตัวเครื่อง, เวอร์ชั่นออนไลน์ (ถ้าหากทีวีนั้นเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต).
Contact & Support (ติดต่อและสนับสนุน): ที่อยู่ของเว็บไซต์และการสนับสนุนจากระยะไกลสำหรับ RDS (การมี RDS ให้ใช้งานได้จะแล้วแต่ประเทศนั้น ๆ).
Self Diagnostics (การวินิจฉัยด้วยตนเอง): Self-Diagnostics จะตรวจสอบสถานะการทำงานภายในของทีวีสำหรับความผิดพลาดต่าง ๆ. การทำงานจะใช้เวลาประมาณ 5 วินาที.
Internet connectivity symptoms (อาการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ต): ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน, หรือหาดูจุดที่อาจจะเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ.

หมายเหตุ: รูปภาพถ่ายของหน้าจอที่แสดงในนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น. หน้าจอที่แท้จริงอาจแตกต่างไปเล็กน้อยตามประเทศ, รุ่นหรือเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของท่าน.