หมายเลข ID หัวข้อ : 00082942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2018

ฟังเพลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ต โดยการสัมผัสเดียว (SRS-X9/X7/X5).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โดยการสัมผัสระบบนี้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (*) ที่ใช้งาน NFC ได้, ระบบจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และจากนั้นจะดำเนินการจับคู่จนเสร็จ และทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้โดยอัตโนมัติ.

* แม้ว่า จะระบุไว้เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างเดียว, การอธิบายนี้รวมถึงเครื่องแทปเล็ตด้วยเช่นกัน.

 1. แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้ากับเครื่องหมาย N-Mark ของระบบ จนกระทั่ง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสั่นหรือส่งเสียงสั้น ๆ ออกมา.

  ทำการปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ก่อนล่วงหน้า.

  ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น.

  เมื่อการเชื่อมต่อของ Bluetooth ทำได้แล้ว, ตัวแสดงสถานะของ Bluetooth จะหยุดกระพริบและติดสว่างค้างไว้. ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth จะปรากฎขึ้นในช่องแสดงผล.

 2. เริ่มการทำงานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน.

คำแนะนำ

 • ให้อ้างอิงกับคู่มือของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ทำการแตะบนตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น.
 • ถ้าหากจับคู่และการเชื่อมต่อของ Bluetooth ล้มเหลว, ให้ทำดังต่อไปนี้.
  • ทำการเปิดฟังก์ชั่น NFC หรือเปิดการทำงานของ NFC Easy Connect (ถ้าหากมีติดตั้งไว้), บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน, จากนั้น ให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปมาช้า ๆ เหนือเครื่องหมาย N-Mark.
  • ถอดกระเป๋าหุ้มออกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ถ้าหากใช้ตัวกระเป๋าหุ้มโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีจำหน่ายทั่วไปอยู่.