หมายเลข ID หัวข้อ : 00057463 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2018

การรับฟังเพลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตโดยการใช้การสัมผัสเดียว (one touch) (SRS-BTV5)

  โดยการแตะที่ลำโพงด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน(*) ลำโพงจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติและดำเนินการจับคู่และเชื่อมต่อบลูทูธให้

  *ถึงแม้ว่า จะมีการระบุไว้เพียงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในคำอธิบายนี้ แต่ก็หมายรวมถึงการใช้แทปเล็ตต่าง ๆ ด้วย

  1. ตั้งสวิทช์ไปที่ตรงกลางของลำโพง

   ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเปิดลำโพง ตัวลำโพงจะเปิดขึ้นมาเมื่อท่านแตะที่ลำโพงด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

  2. แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนเครื่องหมาย N-Mark ของตัวลำโพง จนกระทั่ง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสั่นหรือเล่นเสียงสั้น ๆ ออกมา

   ทำการปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก่อนล่วงหน้า.

   ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงออกมาบนหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น.

   เมื่อตัวแสดงสถานะ (Bluetooth) (สีฟ้า) หยุดกระพริบและติดค้างอยู่ ลำโพงนั้นก็จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์นั้นแล้ว

  3. เริ่มการเล่นกลับในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

  หมายเหตุ

  • เมื่อมีการตั้งสวิทช์ของลำโพงไปที่ NFC OFF ท่านจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ ท่านอาจจะตั้งสวิทช์ให้ไปที่ NFC OFF เพื่อป้องกันลำโพงไม่ให้เปิดหรือเชื่อมต่อเข้ากัยอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าหากท่านแตะลำโพงนั้นเข้ากับอุปกรณ์อื่น ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านตั้งสวิทช์ไปที่ NFC OFF เมื่อลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์อื่นอยู่ ท่านจะสามารถตัดการเชื่อมต่อของลำโพงนั้นออกจากอุปกรณ์นั้น ๆ ได้โดยการแตะลำโพงนั้นด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวได้

  ข้อแนะนำ

  • ให้อ้างอิงกับคู่มือของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ทำการแตะบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น
  • ถ้าหากการจับคู่และการเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว ให้ทำดังต่อไปนี้
   • เปิดฟังค์ชั่น NFC ขึ้นมาหรือเปิดการทำงานของ NFC Easy Connect (ถ้าหากมีติดตั้งไว้) บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น จากนั้น ให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปมาช้า ๆ เหนือเครื่องหมาย N-Mark
   • ถอดกระเป๋าหุ้ม (case) ออกจากโทรศัพท์ ถ้าหากท่านใช้กระเป๋าหุ้มสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีจำหน่ายทั่วไป