หมายเลข ID หัวข้อ : 00074633 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/03/2017

การอัพเดตซอฟต์แวร์ของ BRAVIA ของฉันสามารถทำได้โดยอัตโนมัติหรือไม่?

อัพเดตซอฟต์แวร์ของ BRAVIA โดยอัตโนมัติ.

    BRAVIA นี้ไม่มีฟีเจอร์อินเตอร์เน็ตอยู่, ดังนั้น ไม่สามารถทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้.

    ถ้าหากผู้ส่งสัญญาณออกอากาศมีการส่งสัญญาณสำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้, BRAVIA นี้สามารถจะรับการอัพเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่ได้โดยอัตโนมัติ.