หมายเลข ID หัวข้อ : 00063650 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2014

มาตรฐานการวัด JEITA คืออะไร?

  เกี่ยวกับมาตรฐานการวัด JEITA:


  การเตรียมพร้อม

  1. เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่านเข้ากับแหล่งจ่ายกำลังไฟ AC.
  2. คืนสภาพเดิม (Recover) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่าน.
  3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่านขึ้นมา.
  4. แสดงหน้าจอ Start ขึ้นมาและทำการเลือกที่แผ่นไทล์ Desktop หรือกดที่คีย์ <windows> + D.
  5. ทำการลบไอคอนทั้งหมดยกเว้นถังขยะบนหน้าเดสทอป.
  6. ทำการปิดไฟแสดงสถานะของ Caps Lock, Num Lock และ Scroll Lock บนแป้นพิมพ์ของท่าน. ถ้าหากท่านใช้คีย์บอร์ดแบบไร้สาย, ก็ไม่จำเป็นต้องปิดการทำงานนี้.

  INVALIDATING THE OPTIMIZATION OF THE DRIVE

  1. เปิด File Explorer ขึ้นมาและเลือกที่ Local Disk (C:) และคลิกขวาที่ Properties.
  2. เลือกที่แทป Tool.
  3. เลือกไปที่ Optimization.
  4. เลือกไปที่ Changing setting.
  5. ยกเลิกการเลือกที่ Notify me if three consecutive scheduled runs are missed.
  6. ยกเลิกการเลือกที่ Run on a schedule (recommended).
  7. เลือกที่ OK.
  8. ปิดหน้าต่างทั้งหมดบนหน้าเดสทอป.

  VAIO CONTROL CENTER SETTINGS (กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไปถ้าหากไม่มีรายการนี้อยู่)

  1. เริ่มการทำงานของ VAIO Control Center และตั้งค่าดังต่อไปนี้.
  2. ไปที่ Power and BatteryPower Plan → เลือกที่ Power saver.
  3. ไปที่ Power and BatteryCooling and Performance → เลือกที่ Silence.
   หมายเหตุ: กรุณาเลือกที่ Silence ทั้งใน STAMINA และ SPEED ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่านมีสวิทช์ตัวเลือกสมรรถนะ.
  4. ไปที่ Power and BatteryPower SavingSet the display refresh rate when running on battery → เลือกที่ 40Hz.
  5. ไปที่ Mouse and KeyboardKeyboard BacklightSet the keyboard backlight action when running on battery → เลือกไปที่ Do not turn on.
  6. ไปที่ Image QualityDisplay BrightnessSet whether to sense the brightness and automatically adjust the display brightness accordingly → เลือกไปที่ Off.
  7. ไปที่ Image QualityDisplay Color Mode → เลือกที่ Off.
  8. ไปที่ Image QualityMobile BRAVIA Engine 2 → เลือกที่ Off.
  9. ไปที่ Sound QualitySound Effects → เลือก Sound Effects ที่จะใช้. กรุณาข้ามไปถ้าท่านทำไม่ได้ เลือกที่ None.
  10. ไปที่ HardwareRapid Wake → เลือกที่ Off.
  11. ไปที่ OtherSend Usage Data → เลือกที่ Off.
  12. ปิดหน้าต่างทั้งหมดบนหน้าเดสทอป.

  CONTROL PANEL SETTINGS (กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไปถ้าหากไม่มีรายการนี้อยู่)

  1. ไปที่ Control Panel.
  2. เลือกที่ Large icon หรือ Small icon ตาม View.
  3. เลือกที่ User accountsChange User Account Control settings.
   1. ขยับแถบเลื่อนไปที่ Never notify.
   2. คลิกที่ OK.
   3. คลิกที่ Control Panel Home.
  4. เลือกที่ Windows UpdateChange Settings.
   1. ไปที่ Important updates.
   2. เลือกไปที่ Never check for updates (not recommended)
   3. ไปที่ Recommended updates.
   4. ยกเลิกการใส่เครื่องหมายเลือกที่ Give me recommended updates the same way I receive important updates
   5. คลิกที่ OK.
  5. เลือกไปที่ Action CenterChange Action Center Settings.
   1. ยกเลิกการเลือกรายการที่เปิดไว้ทั้งหมด.
   2. ไปที่ Customer Experience Improvement Program settings.
   3. ใส่เครื่องหมายเลือกที่ No, I don't want to participate in the program.
   4. คลิกที่ Save Changes.
   5. คลิกที่ OK.
   6. คลิกที่ Control Panel Home.
  6. เลือกที่ SystemAdvanced system settings → แทป AdvancedPerformance: Settings.
   1. คลิกที่ Adjust for best performance.
   2. คลิกที่ OK.
   3. เลือกไปที่ แทป Remote.
    1. ยกเลิกการเลือกที่ Allow Remote Assistance connections to this computer.
    2. คลิกที่ OK.
    3. คลิกที่ Windows Experience Index หรือ System rating is not availableRe-run the assessment หรือ Rate this computer.
    4. คลิกที่ Control Panel Home.
  7. เลือกไปที่ Windows FirewallTurn Windows Firewall on or off.
   1. ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Turn off windows firewall (not recommended) ของ Private network setting.
   2. ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Turn off windows firewall (not recommended) ของ Public network setting.
   3. คลิกที่ OK.
   4. คลิกที่ Control Panel Home.
  8. เลือกไปที่ TroubleshootingChange settings.
   1. เลือกไปที่ Off ของ Computer Maintenance.
   2. ยกเลิกการใส่เครื่องหมายเลือกที่ Allow troubleshooting to begin immediately when started.
   3. คลิกที่ OK.
   4. คลิกที่ Control Panel Home.
  9. เลือกไปที่ Power OptionsPower saver.
  10. ไปที่ Change plan settings: Power saver.
   1. Dim the DisplayOn battery : Never.
   2. Turn off the displayOn battery : Never.
   3. Adjust plan brightnessOn battery : Never.
   4. คลิกที่ Save changes.
  11. เลือกที่ Power saver.
  12. ไปที่ Change plan settingsChange advanced power settings.
   1. ไปที่ HarddiskTurn off hard disk afterOn battery : 1 นาที.
   2. ไปที่ Desktop background settingsSlide showOn battery : Paused.
   3. ไปที่ Sleep.
    1. Sleep afterOn battery : Never.
    2. Hibernate afterOn battery : Never.
    3. Allow wake timersOn battery : Disable.
   4. ไปที่ USB settingsUSB selective suspend settingOn battery : Enabled.
   5. ไปที่ Intel® Graphics SettingsIntel® Graphics Power PlanOn battery : Maximum Battery Life.
   6. ไปที่ Processor power management.
    1. ไปที่ Minimum processor stateOn battery : 0%.
    2. ไปที่ Maximum processor stateOn battery : 0%.
   7. ไปที่ Display.
    1. Dim display afterOn battery : 0 Minutes.
    2. Turn off display afterOn battery : Never.
   8. ไปที่ Multimedia settingsWhen playing videoOn battery : Optimize power savings.
   9. ไปที่ Battery.
    1. Critical battery actionOn battery : Shut down.
    2. Low battery levelOn battery : 0%. คลิกที่ Yes เมื่อมีข้อความเตือนขึ้นมา.
    3. Critical battery levelOn battery : 100%. คลิกที่ Yes เมื่อมีข้อความเตือนขึ้นมา.
    4. Low battery notificationOn battery : Off.
    5. Low battery actionOn battery : Do nothing.
    6. Reserve battery levelOn battery : 0%.
  13. คลิกที่ OK.
  14. เลือกที่ Language.
   1. ยืนยันเฉพาะ English ในรายการของภาษา.
   2. ลบรายการออกเมื่อมีภาษาอื่นอยู่ด้วย.
   3. กรุณาเพิ่ม English จาก Add a language ถ้าหากไม่มี English.
  15. เลือกไปที่ Notification Area Icons.
  16. ไปที่ Turn system icons on or off.
   1. Input indicator : off.
   2. คลิกที่ OK.
   3. ใส่เครื่องหมายเลือกให้กับ Always show all icons and notifications on the taskbar.
   4. คลิกที่ OK.
  17. ปิดหน้าต่างทั้งหมด.

  WINDOWS MEDIA PLAYER SETTINGS

  1. เริ่มการทำงานของ Windows Media Player และทำการปรับตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้.
  2. เลือกไปที่ Windows Media PlayerCustom SettingsNext.
  3. ยกเลิกการใส่เครื่องหมายเลือกที่รายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดและคลิกที่ Next.
   1. แสดงรายละเอียดของมีเดียจากอินเตอร์เน็ต.
   2. อัพเดตไฟล์เพลงโดยการดึงรายละเอียดจากอินเตอร์เน็ต.
   3. ทำการดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้ต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติเมื่อฉันเล่นหรือซิ้งค์ไฟล์.
   4. ส่ง Player ID เฉพาะตัว ให้กับผู้ให้บริการคอนเทนท์
   5. ฉันต้องการจะช่วยทำให้ซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ ของ Microsoft ให้ดีขึ้นโดยการส่งข้อมูลการใช้ของ Player ไปให้กับ Microsoft.
    • Music
    • Pictures
    • Video
    • Playlists
   6. ใส่เครื่องหมายเลือกให้กับ Make Windows Media Player the default music and video player, และคลิกที่ Finish.
   7. การแสดงของ Windows Media Player จะเปลี่ยนไปเป็น skin mode โดย Ctrl+2.
  4. ปิดหน้าต่างทั้งหมด.

  VAIO GATE SETTINGS
  *ถ้าหากไม่ได้ติดตั้ง VAIO Gate ไว้, การปรับตั้งนี้ไม่จำเป็นต้องทำ.

  1. คลิกไปที่ VAIO Gate (ด้านล่างซ้ายของเดสทอป).
  2. คลิกไปที่ Settings (ToolBox icon).
  3. Load at startup ให้ตั้งไว้ที่ No..
  4. คลิกไปที่ Quit.

  TASKBAR / DESKTOP SETTINGS
  *ถ้าไม่มีรายการนี้อยู่, การปรับตั้งนี้ไม่จำเป็นต้องทำ.

  1. คลิกขวาที่ Taskbar.
  2. คลิกไปที่ Properties.
  3. ใส่เครื่องหมายเลือกให้กับ Auto-hide taskbar.
  4. คลิกไปที่ OK.
  5. คลิกขวาที่ Desktop.
  6. คลิกไปที่ View.
  7. ยกเลิกการใส่เครื่องหมายเลือกที่ Show desktop icons.
  8. คลิกไปที่ OK.
  9. คลิกขวาที่ Desktop.
  10. คลิกไปที่ Graphics Properties....
  11. ใส่เครื่องหมายเลือกให้กับ Advanced Mode และคลิกไปที่ OK.
  12. คลิกไปที่ Power.
  13. On battery ทำการเลือกจาก Power Source.
  14. ยกเลิกการใส่เครื่องหมายเลือกที่ Display Power Saving Technology.
  15. เมื่อมีแอพแสดงขึ้นมา, คลิกไปที่ OK.
  16. คลิกไปที่ OK.
  17. คลิกไปที่ Screen Saver.
  18. เลือกไปที่ (None) โดย Screen Saver.
  19. คลิกไปที่ OK.
  20. คลิกขวาที่ Program icons* (Internet Explore, File Explorer,ฯลฯ...).
   *จัดเรียงไว้ที่ด้านซ้ายของแถบงาน.
  21. คลิกไปที่ Unpin this program from taskbar.
  22. วิธีการข้างต้นใช้ทำงานกับไอคอนของโปรแกรมทั้งหมด.

  AUDIO SETTINGS
  *ถ้าไม่มีรายการนี้อยู่, การปรับตั้งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำ.

  1. คลิกขวาที่ Speaker icon *ด้านขวาของแถบงาน.
  2. คลิกไปที่ Sounds → แทป Playback.
  3. เลือกไปที่ Speaker/HP และคลิกที่ Properties.
  4. คลิกไปที่ แทป Levels.
  5. ปิดลำโพงทั้งหมด @*คลิกไปที่ ไอคอนของ Speaker.
  6. คลิกไปที่ OK.
  7. คลิกไปที่ แทป Recording.
  8. เลือกที่ Microphone คลิกไปที่ Properties.
  9. คลิกไปที่ แทป Levels.
  10. ปิดไมโครโฟนทั้งหมด @*คลิกไปที่ ไอคอนของ Speaker.
  11. คลิกไปที่ OK.

  WIRELESS SETTINGS

  1. คลิกไปที่ CharmSettingswireless icon.
  2. ตั้งโหมด Airplane ไปที่ On.

  SYSTEM CONFIGURATION SETTINGS

  1. กดที่คีย์ Win + R.
   1. ป้อนข้อความ msconfig เข้าไปใน Run.
   2. คลิกที่ OK.
   3. System configuration จะเริ่มต้นการทำงาน.
   4. แทป Startup → คลิกที่ Open Task Manager.
   5. ปิดรายการต่าง ๆ ทั้งหมดที่แสดงขึ้นมา. เลือกทีละหนึ่งรายการ ในการคลิกที่ด้านล่างขวา Disable หรือเลือก Disable จากเมนูที่แสดงออกมาโดยการคลิกขวา.
   6. ปิดหน้าต่าง Task Manager.
  2. คลิกที่แทป Services.
  3. ใส่เครื่องหมายเลือกให้กับ Hide all Microsoft services → คลิกที่ Disable all.
  4. ยกเลิกการใส่เครื่องหมายเลือกที่ Hide all Microsoft services → ยกเลิกการใส่เครื่องหมายเลือกที่ รายการต่าง ๆ ต่อไปนี้.
   * รายการที่ไม่มีอยู่ในการปรับตั้งนี้ไม่จำเป็นต้องทำ.
   • Background Inteligent Transfer Service
   • Bluetooth Support Service
   • Cryptographic Services
   • DHCP Client
   • Diagnostic Policy Service
   • Diagnostic Service Host
   • IP Helper
   • Network Connections
   • Network List Service
   • Network Location Awareness
   • Network Store Interface Service
   • Print Spooler
   • Security Accounts Manager
   • Security Center
   • Server
   • Shell Hardware Detection
   • Superfetch
   • TCP/IP NetBIOS Helper
   • Windows Defender Service
   • Windows Event Log
   • Windows Firewall
   • Windows Management Instrumentation
   • Windows Search
   • Windows Time
   • Windows Update
   • WLAN AutoConfig
   • Workstation
   • WWAN AutoConfig
  5. คลิกที่ OK.
  6. คลิกที่ Restart.
  7. ภายหลังการรีบูตการแสดงของหน้าจอจะเริ่มต้นขึ้น.
  8. คลิกที่ Desktop เพื่อให้แสดงหน้าเดสทอป.

  DEVICE MANAGER SETTINGS (รวมถึง chipset ของ Intel)

  1. กดที่ คีย์ Win และ R. ป้อนข้อความว่า devmgmt.msc เข้าไป, และคลิกที่ OK. Device Manager จะเปิดขึ้นมา.
  2. คลิกที่ View → เลือกที่ Devices by connection.
  3. เปิดอุปกรณ์ทั้งหมดที่มี (*) ในตารางต่อไปนี้.
  4. ตั้ง Disable จาก DEVICE ของระดับที่ต่ำกว่า ให้กับ DEVICE ที่มีระดับสูงกว่า.
   • เครื่องพีซีที่ใช้ ACPI x64
    • Microsoft ACPI-Compliant System.
     • (*) High Definition Audio Controller
     • (*) Intel® x Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10
     • (*) Intel® x Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1E12
     • (*) Intel® x Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E14
     • (*) Intel® x Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D
     • (*) Intel® x Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26
     • (*) Intel® Management Engine Interface
     • (*) Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller
    • (*) Composite Bus Enumerator
    • (*) Lightweight Sensors Root Enumerator
    • (*) Microsoft System Management BIOS Drive
    • (*) Microsoft Virtual Drive Enumerator
    • (*) Qualcomm Atheros Bluetooth Bus
    • (*) UMBus Root Bus Enumerator
  5. คลิกขวาที่ device of target, และเลือกที่ Disable. Disabling this device will cause it to stop functioning... จะแสดงขึ้นมา.
  6. คลิกที่ YesDownward arrow mark จะแสดงขึ้นมา.
  7. การปรับตั้งของอุปกรณ์ที่ไม่แสดงไว้ ไม่จำเป็นต้องทำ.
  8. ถ้ามีการสั่งให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องเมื่อทำการตั้งให้เป็น Disable, ให้คลิกที่ No.
  9. ในรุ่นที่ใช้แป้นพิมพ์ไร้สายและเมาส์ไร้สาย, ไม่ต้องตั้ง Disable ให้กับ HID Keyboard Device และ HID-compliant mouse และ ไม่ต้องตั้ง Disable ให้กับ USB controller Device.
  10. ปิดหน้าต่างของ DeviceManager.

  DEVICE MANAGER SETTINGS (รวมถึง chipset ของ AMD)

  1. กดที่คีย์ Win และ R. ป้อนข้อความของ devmgmt.msc เข้าไป, และคลิกที่ OK. Device Manager จะเปิดขึ้นมา.
  2. คลิกที่ View → เลือกไปที่ Devices by connection.
  3. เปิดอุปกรณ์ทั้งหมดที่มี (*) ในตารางต่อไปนี้.
  4. ตั้ง Disable จาก DEVICE ที่มีระดับต่ำกว่าให้กับ DEVICE ที่มีระดับสูงกว่า.
   • เครื่องพีซีที่ใช้ ACPI x64
    • Microsoft ACPI-Compliant System.
     • PCI Express Root Complex
      • (*) AMD USB 3.0 eXtensible Host Controller
      • (*) High Definition Audio Controller
      • (*) High Definition Audio Controller
      • (*) PCI Express standard Root Port
      • (*) PCI Express standard Root Port
      • (*) PCI Express standard Root Port
      • (*) PCI standard ISA bridge
      • (*) Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
      • (*) Standard OpenHCD USB Host Controller
    • (*) Composite Bus Enumerator
    • (*) Microsoft System Management BIOS Driver
    • (*) Microsoft Virtual Drive Enumerator
    • (*) Qualcomm Atheros Bluetooth Bus
    • (*) UMBus Root Bus Enumerator
  5. คลิกขวาที่ device of target, และเลือกที่ Disable. Disabling this device will cause it to stop functioning... จะแสดงขึ้นมา.
  6. คลิกที่ YesDownward arrow mark จะแสดงขึ้นมา.
  7. การปรับตั้งของอุปกรณ์ที่ไม่ได้แสดงไว้ไม่จำเป็นต้องทำ.
  8. ถ้ามีการสั่งให้ทำการรีสตาร์ทเครื่อง เมื่อทำการตั้ง Disable, ให้คลิกที่ No.
  9. ในรุ่นที่ใช้แป้นพิมพ์ไร้สายและเมาส์ไร้สาย, ไม่ต้องตั้ง Disable ให้กับ HID Keyboard Device และ HID-compliant mouse และ ไม่ต้องตั้ง Disable ให้กับ USB controller Device.
  10. ปิดหน้าต่างของ DeviceManager.

  SETTINGS FOR JEITA A และ B


  JEITA Measuring Method [a]:

  1. เปิดไปที่ Control Panel.
  2. ไปที่ Power OptionsPower saverChange plan settingsChange advanced power settings.
  3. เลือกไปที่ DisplayDisplay brightness.
   • เปลี่ยนการปรับตั้งต่าง ๆ ต่อไปนี้.
    On battery - 6%
  4. คลิกไปที่ OK.
  5. ไปที่ Desktop Background
  6. คลิกขวาที่ Desktop
  7. คลิกไปที่ Personalize - Desktop Background
  8. เลือกไปที่ Solid Colors จาก Picture location
  9. เลือกไปที่ White color
  10. คลิกไปที่ Save changes

  JEITA Measuring Method [b]:

  1. เปิดไปที่ Control Panel.
  2. ไปที่ Power OptionsPower saverChange plan settingsChange advanced power settings.
  3. เลือกไปที่ DisplayDisplay brightness.
   • เปลี่ยนการปรับตั้งต่าง ๆ ต่อไปนี้.
    On battery - 0%
  4. คลิกไปที่ OK.
  5. ไปที่ Desktop Background
  6. คลิกขวาที่ Desktop
  7. คลิกไปที่ Personalize - Desktop Background
  8. เลือกไปที่ Solid Colors จาก Picture location
  9. เลือกที่ White color
  10. คลิกไปที่ Save changes

  ภายหลังการปรับตั้งและการวัดของ [a] หรือ [b], ให้ตั้ง Device Manager อีกครั้งก่อนที่จะทำการวัดต่อไปนี้.
  ให้ทำการตั้ง enable ให้กับอุปกรณ์ที่ถูกตั้งไว้เป็น disable เสียก่อน, แล้วจึงตั้งกลับไปเป็น disable.