หมายเลข ID หัวข้อ : 00074754 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/02/2020

ฉันไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสาย USB

  ให้ตรวจเช็คดูสภาวะการเชื่อมต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านขึ้นมา
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้เชื่อมต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ AC
  2. ก่อนที่จะเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับขั้วต่อของกล้อง ควรจะทำการปิดกล้องนั้นไว้ก่อน
   หมายเหตุ:
   • กล้องจะไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้เมื่อเครื่องเปิดเพาเวอร์ไว้
   • จากการที่กล้องสลับไปที่โหมดการเชื่อมต่อ USB เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับ USB ทันทีหลังการตัดแหล่งจ่ายกำลังไฟ โดยการปิดเพาเวอร์อัตโนมัติ ให้เชื่อมต่อกับ USB หลังการปิดเพาเวอร์ไปแล้ว ประมาณ 10 วินาที
  3. เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ี่ที่ทำงานได้กับสาย USB
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลอดไฟชาร์จไฟมีการติดสว่าง

   หมายเหตุ: ถ้าหากหลอดไฟดับไปทันทีหลังการชาร์จไฟเริ่มขึ้น, มีความเป็นไปได้ที่กล้องจะมีการชาร์จไฟไว้เรียบร้อยแล้ว. ให้ตรวจเช็คดูจำนวนที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ในตัวกล้องนั้น.

  5. ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข แม้ว่าท่านจะลองทำการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB อันอื่น, ให้ตรวจเช็คดูว่าท่านสามารถชาร์จไฟกับเครื่องพีซีเครื่องอื่นได้หรือไม่.

  ข้อสำคัญ:

  • ขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านจะไม่สามารถทำการชาร์จไฟให้กับกล้องได้ในโหมดสลีป (Sleep mode) ให้ทำการยกเลิกโหมดสลีป (Sleep mode) ก่อนการเชื่อมต่อกับ USB
  • ถ้าหากกล้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายกำลังไฟ AC กำลังไฟของแบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะหมดไปได้ แนะนำให้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คนั้นกับตัว อะแดปเตอร์ AC เพื่อทำการชาร์จไฟด้วย USB.
  • การเชื่อมต่อผ่าน USB hub ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะทำงานได้เป็นปกติ. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับขั้วต่อ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยตรง.
  • ให้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องของท่าน.
    

  ถ้าหากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 หรือ Windows 10 ติดตั้งไว้, ท่านอาจจะไม่สามารถทำการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ของท่านได้ เว้นแต่จะมีการอัปเดตไดรฟ์เวอร์ใหม่: