หมายเลข ID หัวข้อ : 00074754 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

ฉันไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสาย USB.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดูสภาวะการเชื่อมต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้.

 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านขึ้นมา.
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุก ให้เชื่อมต่อเข้ากับตัว AC อะแดปเตอร์.
 2. ก่อนที่จะเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับขั้วต่อของกล้อง, ควรจะทำการปิดกล้องนั้นไว้ก่อน.
  หมายเหตุ:
  • กล้องจะไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้เมื่อเครื่องเปิดเพาเวอร์ไว้.
  • จากการที่กล้องสลับไปที่โหมดการเชื่อมต่อ USB เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับ USB ทันทีหลังการตัดแหล่งจ่ายกำลังไฟ โดยการปิดเพาเวอร์อัตโนมัติ, ให้เชื่อมต่อกับ USB หลังการปิดเพาเวอร์ไปแล้ว ประมาณ 10 วินาที.
 3. เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ี่ที่ทำงานได้กับสาย USB.
  รูปภาพประกอบ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลอดไฟชาร์จไฟมีการติดสว่าง.

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ถ้าหากหลอดไฟดับไปทันทีหลังการชาร์จไฟเริ่มขึ้น, มีความเป็นไปได้ที่กล้องจะมีการชาร์จไฟไว้เรียบร้อยแล้ว. ให้ตรวจเช็คดูจำนวนที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ในตัวกล้องนั้น.

 5. ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข แม้ว่าท่านจะลองทำการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB อันอื่น, ให้ตรวจเช็คดูว่าท่านสามารถชาร์จไฟกับเครื่องพีซีเครื่องอื่นได้หรือไม่.

ข้อสำคัญ:

 • ท่านไม่สามารถทำการชาร์จไฟให้กับกล้อง ในโหมด sleep ได้. ให้ทำการยกเลิกโหมด sleep ก่อนการเชื่อมต่อกับ USB. 
 • ถ้าหากกล้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุก ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายกำลังไฟ AC , กำลังไฟของแบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะหมดไปได้. แนะนำให้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ็กนั้นกับตัว AC อะแดปเตอร์ เพื่อทำการชาร์จไฟด้วย USB.
 • การเชื่อมต่อผ่าน USB hub ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะทำงานได้เป็นปกติ. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับขั้วต่อ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยตรง.
 • ให้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อกับกล้องของท่าน.
  รูปภาพประกอบ

ถ้าหากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 หรือ Windows 10 ติดตั้งไว้, ท่านอาจจะไม่สามารถทำการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ของท่านได้ เว้นแต่จะมีการอัปเดตไดร์ฟเวอร์ใหม่: