หมายเลข ID หัวข้อ : 00052666 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

เสาอากาศ NFC อยู่ที่ตำแหน่งใดในกล้องนี้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: บทความนี้ใช้ได้กับเฉพาะบางรุ่นของกล้องถ่ายภาพและกล้องบันทึกภาพวิดีโอเท่านั้น. ถ้าต้องการตรวจสอบว่า รุ่นเครื่องของท่านใช้ได้หรือไม่ ให้คลิกที่ลิงค์ Applicable Products and Categories สำหรับบทความนี้ด้านล่าง

เสาอากาศของ Near Field Communication (NFC™) จะอยู่ที่บริเวณด้านบนสุดของกล้อง มีการทำเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ดังแสดงด้านล่างนี้

NFC Mark

หมายเหตุ: เพื่อทำการตรวจสอบตำแหน่งของเสาอากาศ NFC ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือติดต่อสอบถามกับผู้ผลิต