หมายเลข ID หัวข้อ : 00112377 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/10/2018พิมพ์

แบตเตอรี่หรือตัวกล้องเกิดความร้อนหรืออุ่นมากเมื่อสัมผัส.

    กล้องหรือแบตเตอรี่ร้อนถึงระดับหนึ่งในระหว่างการทำงาน เนื่องจาก การใช้กำลังงานของกล้องที่มีส่วนหนึ่งมีการเปลี่ยนสภาพเป็นความร้อน โดยปกติแล้วสิ่งนี้ไม่ได้เป็นการแสดงถึงการทำงานที่ผิดปกติ. แต่ถ้าจำเป็น, ให้ทำการปิดตัวกล้องและปล่อยให้กล้องเย็นลงไปก่อน.

    หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข กรุณาติดต่อศูนย์บริการ.