หมายเลข ID หัวข้อ : 00063031 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปิดแอพ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ไม่แสดงในหน้าจอ Start ใน Windows 8

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อหาแอพ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ไม่มีแสดงในหน้าจอ Start:

  1. การกดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + Z จำเป็นการเรียกแถบงาน All apps ที่ด้านล่างของหน้าจอให้แสดงขึ้นมา.
  2. คลิกที่ไอคอน All apps .
   Image
  3. ในหน้าต่างของ Apps, ให้หาโปรแกรมต่าง ๆ ที่ต้องการ.