ที่จัดเก็บข้อมูลและสายเคเบิล

การ์ดหน่วยความจำและ SSD