การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Xperia

2021.10.26 12:00 JST, 10.25 23:00 EDT
@sonyxperia