Sony เปลี่ยนแปลงธุรกิจคอมพิวเตอร์

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจคอมพิวเตอร์ VAIO

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2014 Sony ได้ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจคอมพิวเตอร์

คำมั่นสัญญาของเราต่อเจ้าของ VAIO

แม้เราจะหยุดการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ เราจะยังคงให้การสนับสนุนหลังการขายสำหรับคอมพิวเตอร์ VAIO จาก Sony ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายการรับประกันในท้องถิ่น

หากมีคำถาม

เรายินดีรับฟังคำถามและความคิดเห็นของคุณ

พบกับนวัตกรรมล่าสุดของเรา

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ ดูนวัตกรรมล่าสุดสำหรับอุปกรณ์มือถือ โทรทัศน์ กล้อง และระบบเสียงของเรา