สวิตช์โบเก้ | กล้อง Vlog ZV-1F | Sony

คำบรรยาย “สวิตช์โบเก้”

 

คำบรรยาย “สลับเป็นโหมดโบเก้” เหนือภาพระยะใกล้ของผู้ใช้ที่กำลังกดสวิตช์โบเก้บน ZV-1F

 

คำบรรยาย “ฉากหลัง: ชัด” เหนือภาพชามแก้วใส่ผลไม้บนโต๊ะ จากนั้นเป็น คำบรรยาย “ฉากหลัง: เบลอ” เหนือภาพเดิมโดยที่ผลไม้ยังอยู่ในโฟกัส แต่ฉากหลังพร่ามัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นแสดงภาพแยกหน้าจอที่มีภาพสองภาพพร้อมคำบรรยายซึ่งแสดงเคียงข้างกันเพื่อการเปรียบเทียบ

 

โลโก้ “SONY”