WH-1000XM5

โลกของคุณ ไม่มีอื่นใด

โปรเซสเซอร์สองหน่วยที่ควบคุมไมโครโฟนแปดตัว, NC Optimizer แบบออโต้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการตัดเสียงรบกวนอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับสถานะและสภาวะแวดล้อมการสวมใส่ และไดรเวอร์ยูนิตที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ล้วนทำให้หูฟัง WH-1000XM5 ที่มาพร้อมการตัดเสียงรบกวนระดับชั้นนำกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับการฟังโดยปราศจากสิ่งรบกวนและความชัดเจนในการโทร

ข่าวสารล่าสุด