ไมโครโฟน

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ทิศทางเดียว C-80

C-80

ใหม่

ข้อมูลจำเพาะ

1 รุ่น