จอภาพ LCD หลายมุมองศาแบบ 4 แกนใหม่ | Alpha 7R V | Sony | α

คำบรรยาย “จอภาพ LCD ปรับได้หลายมุมมอง 4 แกน 3.2 type แบบใหม่” และ “ความละเอียด 2.1 ล้านจุด*” เหนือมุมมองของตัวกล้องที่หน้าจอหมุนตามแกนต่างๆ

เชิงอรรถของคำบรรยาย: “โดยประมาณ”

คำบรรยาย “จอภาพ LCD ปรับได้หลายมุมมอง 4 แกน 3.2 type แบบใหม่” และ “ด้านบน 98° ด้านล่าง 40° ด้านข้าง 180° หมุนรอบ 270°*” เหนือมุมมองของตัวกล้องที่หน้าจอหมุนตามแกนต่างๆ
เชิงอรรถของคำบรรยาย: “โดยประมาณ”