เซอร์ราวด์รอบทิศทางไร้สาย

ใช้ลำโพงไร้สายของคุณสร้างระบบเซอร์ราวด์รอบทิศทางไร้สาย ลำโพงไร้สายจะแปลงเป็นลำโพงด้านหลังด้วยตัวรับ AV หรือ Sound Bar ที่เข้ากันได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลให้ยุ่งยาก

เชื่อมต่อง่ายสำหรับเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางไร้สาย

ใช้ลำโพงไร้สายที่คุณมีอยู่แล้วและเข้ากันได้เพื่อขยายระบบโฮมเธียเตอร์ คุณจะสามารถสร้างระบบเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางได้ด้วยการตั้งค่าที่ง่ายดาย

เสียงสมจริงด้วยวิธีง่ายๆ

ลำโพงไร้สายสำหรับเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง

รวม Sound Bar หรือตัวรับ AV เข้ากับลำโพงไร้สายแบบเดียวกันสองตัวสำหรับช่องสัญญาณด้านหลัง และคุณก็จะสร้างระบบเซอร์ราวด์รอบทิศทางไร้สายได้อย่างง่ายดาย

วิธีการตั้งค่าระบบเซอร์ราวด์รอบทิศทางไร้สายของคุณ

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบเซอร์ราวด์รอบทิศทางไร้สายโดยใช้ลำโพงที่เข้ากันได้ของคุณและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Sony | Music Center (ก่อนหน้านี้คือ SongPal) ได้ที่นี่

อุปกรณ์ที่เข้ากันได้เป็นลำโพงด้านหน้าสำหรับเซอร์ราวด์รอบทิศไร้สาย

อุปกรณ์ที่เข้ากันได้เป็นลำโพงด้านหลังไร้สายสำหรับเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางไร้สาย