เสียงขาดหายไปในยูนิตด้านขวาของหูฟัง WF-1000X

เนื่องจากลักษณะของชุดหูฟัง การส่งระหว่างเครื่องเล่นและยูนิตด้านซ้ายของชุดหูฟังจะมีความสำคัญมากกว่า ซึ่งอาจทำให้เสียงขาดหายไปหรือไม่ออกจากยูนิตด้านขวาของชุดหูฟัง

หมายเหตุ: เมื่อใช้ยูนิตนี้สำหรับการโทร จะได้ยินเสียงยูนิตด้านซ้ายของชุดหูฟังเท่านั้น

ตรวจสอบต่อไปนี้และลองการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง:

เสียงขาดหายไปในยูนิตด้านขวาของชุดหูฟัง

ในสภาพแวดล้อมที่มี Wi-Fi, เตาอบไมโครเวฟ, โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ส่งคลื่นวิทยุย่านความถี่ 2.4 GHz อาจแก้ไขปัญหาได้โดยการตั้งค่าชุดหูฟังเป็น Priority on Stable Connection

หมายเหตุ: ในกรณีของ iPhone, iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เข้ากันได้กับ Bluetooth AAC Codec ให้ใช้ในโหมด Priority on Sound Quality เสมอ

ตั้งค่า Sound Quality Mode เป็นโหมด Priority on Stable Connection:

สำหรับสมาร์ทโฟน:

เมื่อใช้สมาร์ทโฟน ให้ตั้งค่าโหมดโดยใช้แอปเฉพาะ Headphones Connect

  

1. ติดตั้งแอป Headphones Connect ด้วย Google Play

  

2. เชื่อมต่อชุดหูฟังกับสมาร์ทโฟนของคุณ จากนั้นเริ่มต้น Headphones Connect และเปลี่ยนการตั้งค่า

สำหรับอุปกรณ์ Walkman:

1. เลือก Settings

2. เลือก Bluetooth/Audio device connection settings

3. เลือก Wireless playback quality

4. ตั้งค่า Priority on SBC connection

5. เริ่มต้นการเชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง

ไม่มีเสียงออกจากยูนิตด้านขวาของชุดหูฟัง

1. เริ่มการทำงานของชุดหูฟังอีกครั้ง จากนั้นเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น

2. ปิดเครื่อง

ภาพแสดงหูฟังด้านซ้ายของ WF-1000X

กดปุ่มที่ยูนิตด้านซ้ายของชุดหูฟังค้างไว้จนไฟสีฟ้ากะพริบ (ประมาณ 2 วินาที) ในขณะเดียวกันยูนิตด้านขวาของชุดหูฟังจะปิดเครื่อง นอกจากนั้นยูนิตทั้งคู่จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ไว้ในกล่องชาร์จ

  

3. เปิดเครื่อง

ภาพแสดงหูฟังด้านซ้ายและขวาของ WF-1000X

กดปุ่มที่ยูนิตด้านซ้ายและขวาค้างไว้จนไฟสีฟ้ากะพริบ (ประมาณ 2 วินาที)

4. เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นและตรวจสอบว่าเสียงเอาต์พุตจากชุดหูฟัง